Klik venligst
NYHETER 2022-08-30 KL. 15:05

Gödsel får användas mot jordflykt

Av Rickard Gustafsson

LRF i Laholm vill genom gödsling minska problemet med att tonvis med jord sprids över Laholmsslätten vilket i sin tur också sprider invasiva ogräsfrön. Nu har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden gett generell dispens.

Gödsel får användas mot jordflykt
Lantbrukaren och LRF-ordföranden Anders Nilsson är positiv till att politikerna fattat beslut om att ge generell dispens för att lägga ut gödsel på fälten för att förhindra jordflykt och ogräspridning. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

I en artikel i LT förra veckan berättade LRF Laholms ordförande Anders Nilsson att organisationen ville ha dispens för att placera ut fuktig halmrik stallgödsel på åkrar i Laholms kommun för att hindra jordflykt.

Önskemålet har fått gehör hos politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som ger generell dispens från tvånget att gödseln plöjs ned omgående.
– Vi har haft långa diskussioner i nämnden och kommit fram till att vi ska lämna dispens till detta. Vi skickar med några regler och synpunkter, säger ordföranden Knut Slettengren (M) och påpekar att man sneglat på hur man gjort i Höganäs kommun.

Politikerna gick emot kommunens tjänstemän på miljöenheten som påtalade att en generell dispens inte är förenligt med Jordbruksverkets riktlinjer då direkt nedbrukning eller myllning är det effektivaste sättet att minska ammoniakförlusterna vid spridning av stallgödsel.
– Vi tycker att det är en typ av halm och att det inte är så mycket gödselmedel som sprids, säger Knut Slettengren.

Dispensen gäller vardagar 1/3-31/5 2023, men det ger inte lantbrukarna carte blanche att göra som man vill.
– Dispens från nedmyllning av gödsel måste gälla som en metod för att förhindra jordflykt, säger Gudrun Pettersson (C) och betonar att lantbrukarna efter utfört arbete måste rapportera åtgärderna skyndsamt.

Pettersson påtalar vikten kring att lantbrukarna samtidigt arbetar med andra långsiktiga förbättringar för att stoppa jordflykten. Hon nämner bland annat plantering av växter och häckar som ska hindra att vinden får fart över åkrarna.

För LRF-ordföranden Anders Nilsson var beskedet välkommet.
– Det är mycket positivt. Vi känner att vi har blivit lyssnade på och det är oerhört små mängder gödsel som vi sprider ut. Det är bra att vi kan köra först och rapportera senare, men vi hade gärna sett att vi hade sluppit avgiften för rapporteringen på 1 500 kronor per gång.

Beslutet hjälper också till att förhindra att spridningen av till exempel ogräset hönshirs eskalerar ytterligare och stör livsmedelsproduktionen.
– Ogräsläget är allvarligt och vi kommer att ha problem med det i många år framöver. Men det här är ett sätt att bromsa det, säger Anders Nilsson.