Klik venligst
NYHETER 2024-05-19 KL. 07:02

Fredsförening jobbar mot USA-baser i Sverige

Av Johan W Jönsson

Föreningen ”Kvinnor för fred” i Laholm kämpar mot DCA-avtalet. För att sätta stopp för avtalet kräver de en omröstning och för denna samlar de nu in namnunderskrifter. De försöker också att påverka riksdagsledamöter att rösta nej i frågan.

Fredsförening jobbar mot USA-baser i Sverige
Gunaino Enqvist och Lena Angviken är två av medlemmarna i "Kvinnor för fred". Även Hans-Lave Angviken och Per Wikholm deltog vid manifestationen mot DCA-avtalet. Foto: privat

Vad är då DCA (Defense Cooperation Agreement)? Jo, det är ett avtal om ett bilateralt militärt samarbete mellan USA och Sverige. Det undertecknades av USA:s och Sveriges försvarsministrar i december 2023.

– För att avtalet ska gälla behövs det att riksdagen godkänner det. Processen började den 8 maj. Det gör att USA får fullständiga militära rättigheter över Sverige, säger Susanne Gerstenberg i Kvinnor för fred.

Avtalet gör att USA får 17 militärbaser på olika platser och av olika storlek i Sverige. USA har redan över 800 sådana baser runt om i världen. Militärbaserna i Sverige kommer att placeras där det redan finns regementen idag.  

– Till skillnad från andra länder gör Sverige inte de minsta begränsningar i avtalet. Det gäller till exempel kärnvapen. Med godkännandet av avtalet kan USA införa och placera kärnvapenmissiler i vårt land, säger Gerstenberg.

Avtalet omfattar över 300 sidor och i det står bland annat att: Amerikanska styrkor får obehindrad tillgång till överenskomna anläggningar och områden. Delar av de överenskomna anläggningarna och områdena får endast användas av amerikanska styrkor.

Lena Angviken höll ett personligt tal vid manifestationen mot DCA. Foto: privat

I avtalet står det även att den svenska staten ska vara med och betala för uppbyggnaden av alla anläggningar – vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar för att möjliggöra transporter av tungt amerikanskt militärmateriel.

– Vi kan föreställa oss hur all denna ökade militära verksamhet kommer förvärra det redan allvarliga klimatnödläget med utsläpp av koldioxid, tungmetaller och P-FAS i luft, mark samt dricksvattentäkter, säger Gerstenberg.

På militärbaserna ska, enligt Gerstenberg, inte svensk lag gälla, utan amerikansk. Det innebär i förlängningen att den amerikanska militären och även civila kommer som vistas där kommer att straffas i USA och inte i Sverige.

– Om allt detta och mycket mer har vi, den svenska befolkningen, inte fått kännedom. DCA-avtalet har tystats ner av media. Ingen debatt, ingen folkbildning. Ingenting! Vi kräver en folkomröstning i frågan. Vi vill också påverka riksdagsledamöterna att rösta nej till avtalet, avslutar Gerstenberg.

Namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning har lämnats in. Den 18 juni fattar riksdagen beslut i frågan.

Björn Abelli, trubaduren från Mellbystrand, försärkte med sång vid manifestationen. Foto: privat