Klik venligst
NYHETER 2023-08-25 KL. 11:58

Föräldrar besvikna över försämrat tågkort för elever

Av Johan W Jönsson

Föräldrar till skolelever som bor i närheten av kommungränsen söderut har hört av sig till Laholms kommun och varit besvikna över att deras barn inte längre kan åka på sina tågkort från Båstad station till annan station i Halland.
– Vi var tydliga med att det var en försämring men driftnämnden kollektivtrafik gjorde inga justeringar, säger Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Gudrun Pettersson (C).

Föräldrar besvikna över försämrat tågkort för elever
Elever från Laholm kan inte längre hoppa på tåget i Båstad trots att de har närmare dit än till stationen i Laholm. Foto: Johan W Jönsson

Driftnämnden kollektivtrafik i Halland har ändrat regelverket för skolskjutsar. Förändringen innebär bland annat att det inte längre är möjligt för elever med kollektivtrafikbiljetter att gå på eller av på den första stationen utanför länet.

– Även tiderna på vilka biljetten gällde är begränsade. Ur Laholms kommuns perspektiv var förslaget kostnadsmässigt liknande som det varit innan men det som våra elever får ut av sitt resekort blir avsevärt sämre, säger Pettersson.

Det går så klart att göra tilläggsköp för att eleverna ska kunna resa var de vill men kostnaden hamnar då på eleven alternativt dennes målsmän.

– I vårt remissvar till driftnämnden kollektivtrafik var vi tydliga med att detta var en försämring som vi hade svårt att acceptera. Det innebär en försämring i folkhälsan, försämrad måluppfyllelse i skolan och det innebär att kostnader lämpas över på föräldrarna, säger Pettersson.

Varför skrev ni på avtalet ändå?

– Avtalet utgick ifrån att det fanns någon form av deadline och de andra kommunerna hade skrivit på. Vi var tvungna att skriva på för att säkerställa resandet för eleverna i stort. Men jag tycker att grannlänen borde komma fram till en lösning. Det blir väldigt fyrkantigt, säger Pettersson.

Kommer ni göra något mer från er sida nu?

– Vi gör det vi är skyldiga att göra men inte mer än så. Vi var tydliga i vårt remissvar att vi tyckte att det var en avsevärd försämring. Föräldrarna som hört av sig i frågan kommer att få ett svar i samma anda där vi förklarar hur det gått till, säger Pettersson.

Förra kommunrådet i Laholm, Erling Cronqvist (C), sitter nu i driftnämnden kollektivtrafik Halland. Foto: Rickard Gustafsson/arkiv

Laholms kommuns före detta ordförande i kommunstyrelsen, Erling Cronqvist (C), råkar nu sitta som vice ordförande i driftnämnden kollektivtrafik i Halland.

– Det skrevs ett avtal som började gälla den 1 juli. Det var ute på remiss under våren och Laholms kommun hade synpunkter. Jag kan inte minnas att det var just det här som togs upp men det fanns andra saker som de var missnöjda med, säger Cronqvist.

– Det är möjligt att det var den här grejen de hade i åtanke men jag reflekterade inte över det när vi tog beslutet. Men jag har pratat med KSO-Ove (Bengtsson [C]) om det nu, fortsätter han.

Hallandstrafiken ska kallas till ett möte med Laholms kommun där frågan ska upp på agendan. Kanske går det att hitta en lösning på problemet.

– Det är lika bra att vi pratar med varandra direkt. Jag har sagt att jag gärna vill vara med. Jag kan bara hålla med om att det inte är särskilt smart att man ska tvingas åka buss in till Laholm för att hoppa på samma tåg som stannar på Båstad station, säger Cronqvist och fortsätter:

– Jag ser fram emot mötet. Vi har ett arbetsutskott i driftnämnden snart och jag ska lyfta det även där. Vi gjorde om zonindelningen vilket i stora drag gjorde det bättre för Laholms kommun. Pengamässigt var det ett nollsummespel för kommunen men man har upplevt det som något sämre.