Klik venligst
NYHETER 2022-09-02 KL. 13:02

Finansbolag stämmer kommunen för obetald faktura

Av Rickard Gustafsson

Finansbolaget Prioritet Finans och Laholms kommun har hamnat i en tvist om en vårdfaktura på 163 500 kronor. Obetald, hävdar finansbolaget som gått till domstol. Betald, menar kommunen som redan fört över pengarna till ett vårdbolag som gått i konkurs.

Finansbolag stämmer kommunen för obetald faktura
Finansbolaget Prioritet Finans har vänt sig till Halmstads tingsrätt och stämmer Laholms kommun för en obetald vårdfaktura. Laholms kommun har dock redan betalt fakturan fast till fel betalningsmottagare. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Bråket om fakturan härrör från ett vårdboende för flickor mellan 14 och 17 år där kommunen köpt placeringar av företaget Stafsinge HVB.

Tidigare i år granskades boendet av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som i april beslutade att med omedelbar verkan stänga boendet efter att allvarliga brister uppdagats.

I maj försattes vårdbolaget på egen begäran i konkurs och vårdbolagets fordringar har överlåtits till finansbolaget Prioritet Finans. Finansbolaget har nu gått till domstol och stämmer Laholms kommun på en obetald faktura på 163 500 kronor (plus dröjsmålsränta).

Saken är dock den att Laholms kommun redan betalat in hela summan, före förfallodatum, fast till det konkursade bolaget.
– Vi har betalat beloppet, vi har betalt det i tid och vi anser att vi har betalat till rätt part. Om Prioritet nu har lämnat in en stämning får vi bemöta det när vi får tillfälle, säger Karin Höjman, kommunjurist i Laholm till HP.

I stämningsansökan skriver Prioritet Finans i en inlaga att man redan i december 2021 tecknade ett avtal med Stafsinge HVB avseende förvärv av kundfordringar och att kommunen underrättats om detta.

Till tidningen svarar finansbolagets jurist, Martina Ljungberg, så här:
– Situationen handlar om en faktura som är överlåten till Prioritets Finans. Då är rätt betalningsmottagare Proritet Finans. Gör man en betalning till den ursprungliga fordringsägaren får man helt enkelt betala igen, säger Martina Ljungberg, bolagsjurist vid finansbolaget.

Om inte parterna kommer överens blir det Halmstads tingsrätt som avgör tvistemålet.