Klik venligst
NYHETER 2024-07-05 KL. 11:32

Feriearbetarna jobbar som kommunutvecklare

Av Johan W Jönsson

Ludvig Söderqvist, 17 år, och Kevin Diyabanza, 16 år, har arbetat som kommunutvecklare på Laholms Kommun under tre veckors tid. De fick den nya tjänsten genom feriearbete.
– Det har varit intressant – ett lite annorlunda sommarjobb, konstaterar de båda tonåringarna.

Feriearbetarna jobbar som kommunutvecklare
Ludvig Söderqvist och Kevin Diyabanza är unga kommunutvecklare på Laholms kommun. Foto: Johan W Jönsson

Den röda tråden för de unga kommunutvecklarna har i år varit trygghet. De har gjort en enkät bland Laholms kommuns invånare och har pratat med personer som ”kan veta saker”.

– Vi skulle ta reda på vad folk tycker, skapa en enkät och intervjua folk. Vi har haft möten och hängt med översiktsplanerarna, stadsträdgårdsmästaren och polisen, säger Kevin.

– Vi har sammanställt de träffarna och så jobbar vi med enkäten som handlar om trygghet i Laholm. Vi ska få in totalt 100 svar och har fått in 85 svar hittills, fyller Ludvig i.

Vilka ska svara på enkäten?

– Vem som helst som bor i Laholms kommun, det finns ingen speciell ålder eller så. Vi har gått runt och samlat in svar från alla möjliga, säger Kevin.

Vad handlar enkäten om?

– Mycket om trygghet och olika områden. Vi vet att det upplevts som otryggt i Stadsparken och har frågat vad som är otryggt och vad som kan förbättras, säger Ludvig.

Ludvig och Kevin har arbetat i allaktivitetshuset på Campus Laholm. När de inte är ute och hämtar svar till enkäten. Fritidsledaren Daniel Liljedahl har tagit hand om dem. Foto: Johan W Jönsson

Hur har jobbet varit?

– Bra! Vi har haft tid på oss att göra det vi ska och har inte behövt stressa. Fysiskt har det varit väldigt lugnt. Det handlar mest om att planera, sammanställa och att träffa folk, säger Kevin.

– Vi har lärt känna varandra, fått träffa mycket folk och har fått lära oss en hel del om kommunen, om framtidsplaner och hur man jobbar som kommunutvecklare, säger Ludvig.

Hur har ni blivit bemötta?

– Det är olika beroende på ålder. Äldre personer är inte alltid så sugna på att scanna en QR-kod. Det handlar nog om det tekniska. Många medelålders vill gärna svara, säger Ludvig.

Hur hade ni velat utveckla kommunen om ni fåt bestämma?

– Jag är från Örelid och hade velat utveckla området där jag bor, så att kommande generationer får en trygg uppväxt och har meningsfulla saker att göra på sin fritid, säger Ludvig.

Efter semestern i augusti ska de unga kommunutvecklarnas arbete presenteras för politikerna. Kevin och Ludvig har varit placerade på Allaktivitetshuset där Daniel Liljedahl jobbar.

– De här tjänsterna som kommunutvecklare kom till efter önskemål uppifrån. Det ska bli intressant att se vad deras rapport mynnar ut i. Sedan får vi se om det blir en fortsättning, säger Daniel.