NYHETER 2024-02-05 KL. 09:47

Fängelsestraff för angrepp på vårdpersonal

Av Rickard Gustafsson

En kvinna i 25-årsåldern döms till ett kortare fängelsestraff för att ha angripit personal på två olika vårdboenden. Enligt tingsrätten uppgår det samlade straffvärdet till sex månaders fängelse, men av olika anledningar valde domstolen att mildra straffet till 14 dagars fängelse, skyddstillsyn och vård.

Fängelsestraff för angrepp på vårdpersonal
En kvinna i 25-årsåldern har dömts för våld och försök till våld mot tjänsteman på vårdboenden i Laholms och Lunds kommun. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Nyligen åtalades en kvinna i 25-årsåldern för försök till våld mot tjänsteman på ett LSS-boende i Laholms kommun.

Händelsen inträffade sommaren 2021 efter att boendestödjare gett kvinnan beskedet att hon skulle tvångsomhändertas enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förflyttas till ett annat boende.

Meddelandet fick kvinnan att se rött.

Hon började kasta saker omkring sig och jagade efter en av boendestödjarna med knytnävsslag och sparkar. Boendestödjaren lyckades parera alla attacker och kollegor kom till undsättning.

Någon månad senare, på ett LVM-hem i Lund, gav kvinnan sig på vårdpersonal på nytt. Kvinnan tryckte upp en behandlingspedagog mot en vägg och tog ett så hårt strypgrepp runt halsen att pedagogen inte kunde andas och för en kort stund tappade medvetandet.

Även denna gång kom kollegor till hjälp, vilka lyckades bända loss händerna och få ned kvinnan på golvet.

Åtalen kring våld mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman har dröjt och kvinnan har under tiden hunnit dömas tre gånger i olika tingsrätter till dagsböter för ringa narkotikabrott och ringa stöld.

Halmstads tingsrätt anser att bevisen håller för att döma kvinnan på båda åtalspunkterna och skriver i domen att det samlade straffvärdet är sex månaders fängelse.

Samtidigt väger domstolen i straffutmätningen in det faktum att det förflutit lång tid sedan gärningarna begicks – två och ett halvt år. Det tillsammans med att kvinnans sociala situation förbättrats gör att påföljden bestämdes till 14 dagars fängelse, skyddstillsyn och behandling hos Frivården.

Hon ska även betala ett skadestånd till behandlingspedagogen på 10 000 kronor.