Klik venligst
NYHETER 2023-05-15 KL. 06:02

Ett av tre servicehus vid kusten får vänta

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun hade tänkt bygga tre servicehus med nya toaletter vid huvudnedfarterna till stranden i Mellbystrand och Skummeslövstrand. En av dem har dock överklagats och kommer inte stå klar till årets badsäsong.

Ett av tre servicehus vid kusten får vänta
Det nya servicehuset på Birger Pers väg får vänta då grannar överklagat bygglovet. Så länge får den gamla toalettbyggnaden stå kvar. Foto: Johan W Jönsson

De offentliga toaletterna längs stranden är gamla och slitna. Tre av dem ska rivas och ersättas med servicehus som bland annat inrymmer fyra toaletter i varje.

Platserna är Stora Strandvägen i Skummeslövsstrand samt Kolonivägen och Birger Pers väg i Mellbystrand. Det sistnämnda stället lär dock få vänta på sitt servicehus.

Detta då grannar överklagat bygglovet. De är rädda att den nya placeringen, närmare gångvägen ner till stranden, bland annat riskerar störa och sänka värdet på deras fastighet.

Kommunen har begärt rivningslov för de gamla toalettbyggnaderna och bygglov för de nya servicehusen. Bygglovet medger en liten flytt inom samma område.

Länsstyrelsen ska pröva bygglovet på Birger Pers väg och det kan ta lång tid. Så länge får den gamla toalettbyggnaden stå kvar.

Servicebyggnaderna, som är 20 kvadratmeter stora, ska utöver toaletter samt handikapptoalett även begåvas med utedusch, vattenkastare och cykelpump.

De ska se likadana ut och smälta väl in i omgivningarna. De kostar 1,5 miljoner kronor styck. Den totala kostanden landar alltså på 4,5 miljoner.

Satsningen är en del i den större satsning som kommunen gör för att få stranden ännu mer attraktiv för besökare. Övriga gamla toaletter längs kusten står kvar tills vidare.


Skummeslövsstrand kommer dock att få ett nytt servicehus till badsäsongen. Foto: Johan W Jönsson