NYHETER 2022-06-14 KL. 07:57

Döms för hot mot polismans familj

Av Rickard Gustafsson

Den 54-åriga kvinna som i tingsrätten friades för misstankarna om våld och hot mot en polis i Laholm i samband med ett omhändertagande har fällts i hovrätten. Hovrätten river upp en del av domen och dömer kvinnan till villkorlig dom och dagsböter.

Döms för hot mot polismans familj
Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg dömer den 54-åriga kvinnan för hot mot tjänsteman. Foto: Johan Wingborg

Hoten och våldet mot polismannen ägde rum i mars 2021 i de östra delarna av kommunen i samband med att en patrull från Laholmspolisen skulle omhänderta den 54-åriga kvinnan.

Polispatrullen hade i uppdrag att föra kvinnan till en vuxenpsykiatrisk klinik då hon brutit mot riktlinjerna enligt en tidigare dom där hon dömts till missbruksvård. 54-åringen var berusad när polisen kom till hennes bostad och inte särskilt pigg på att bli omhändertagen.

Kvinnan blev aggressiv och slog en av poliserna med knuten näve i bröstet vilket resulterade i att hon belades med handfängsel och fortsatte därefter att kränga med kroppen och sparka. Slaget kändes knappt då polismannen bar skyddsväst.

Efter att patrullen tvingats bära ut 54-åringen till polisbilen övergick våldsamheterna i hot. Hon yttrade bland annat att polismannen inte visste vilka personer hon kände och vid flera tillfällen upprepade hon att det inte skulle vara svårt att ta reda på var han bor samt att hans familj borde vara rädd.

I tingsrätten varken erkände eller förnekade kvinnan våldet eller hoten utan förklarade att hon var så berusad att hon inte ens minns att poliserna kommit hem till henne.
Polismannen vittnade om att man som polis får tåla saker till en viss utsträckning, men att gränsen dras när hot uttalas mot ens familjemedlemmar.

Domstolen betraktade vare sig knytnävsslaget i skyddsvästen eller hennes uttalande som straffbart och frikände henne på båda åtalspunkterna – hot mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman.

Åklagaren var inte nöjd med domen och överklagade till hovrätten. Överinstansen ser på händelserna med andra ögon och river upp delen beträffande hot mot tjänsteman. Hovrätten anser att hoten inte kan uppfattas på annat sätt än som förtäckta hot om våld och att hoten har uttalats under pågående myndighetsutövning.

54-åringen döms till villkorlig dom och dagsböter på 2 400 kronor. Hovrätten anser dock inte att hoten inte är av så kränkande karaktär att polisens skadeståndsyrkande på 5 000 kronor ska gillas.
Rickard Gustafsson