Klik venligst
NYHETER 2023-01-24 KL. 14:02

Bygdegårdar får bidrag trots färre bokningar

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden har beslutat att även bygdegårdar som inte nådde upp i 20 000 kronor i hyresintäkter 2021 ändå ska beviljas bidrag. Det hänger ihop med pandemin. ”2022 får kanske betecknas som något mer av ett normalår”, säger Kun:s nya ordförande Gudrun Pettersson (C).

Bygdegårdar får bidrag trots färre bokningar
Solbackens bygdegård i Edenberga är Hallands största bygdegård. Föreningen som driftar bygdegården får också mest i bidrag från kommunen med 148 720 kronor. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

För att föreningar som driver samlingslokaler ska beviljas kommunalt bidrag krävs att man kan redovisa hyresintäkter på minst 20 000 kronor per år.

– Vi tittar på 2021 års siffror här och även då var det svårare med sammankomster. Samma beslut fattades i fjol utifrån 2020 års siffror, säger Pettersson.

Innan det har inte kravet på 20 000 kronor i intäkter per år funnits från kommunens sida. Nästa år kommer troligtvis att kravet börja gälla.

– Till nästa år får man kanske se att 2022 var ett normalår ur det här hänseendet. Även om man knappt vågar ta ordet normalår i sin mun då inget är normalt längre, säger Pettersson.

13 föreningar som driver godkända samlingslokaler har lämnat in ansökningar och beviljats bidrag från kommunen. Vissa av föreningarna har haft lägre intäkter än 20 000 kronor 2021.

Föreningarnas totala driftskostnader uppgår till 1 145 897 kronor. De tilldelas 88% av de här kostaderna i bidrag. Det innebär att det totalt betalas ut 1 008 388 kronor.


Gudrun Pettersson (C) är ny ordförande i kultur- och utveckllingsnämnden. Foto: Johan W JönssonFakta:

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslokaler 2023 enligt nedan:

Blankeredsgården 44 680 kr

Folkets hus Genevad 95 756 kr

Hasslövs Bygdegård 50 495 kr

Knäreds Bygdegård 53 568 kr

Föreningen Lagagården 142 569 kr

Mellbystrandsföreningen (Hökagården) 113 008 kr

Mestocka nya bygdegård 51 821 kr

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 32 871 kr

Solbackens Bygdegårdsförening 148 720 kr

Våxtorps Bygdegårdsförening 117 469 kr

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 64 638 kr

Föreningen Ysby Bygdegård 54 052 kr

Ålstorps Bygdegård 38 741 kr

Totalt: 1 008 388 kr