Klik venligst
NYHETER 2023-02-23 KL. 06:06

Bilen började skaka tre dagar efter köpet

Av Rickard Gustafsson

Laholmaren slantade upp 70 000 kronor för en begagnad Toyota Prius. Tre dagar efter köpet började felaktigheterna rada upp sig. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) anser att göteborgsföretaget sålt en undermålig bil och rekommenderas nu att köpa tillbaka bilen.

Bilen började skaka tre dagar efter köpet
Laholmaren har rätt att häva bilköpet, menar Allmänna Reklamationsnämnden. Foto: Arkivbild

Laholmaren köpte i mars 2022 en Toyota Prius Kombi av ett åkeriföretag i Göteborg. Vid köpet uppgavs att det inte fanns några kända fel men redan efter tre dagar började bilen uppföra sig märkligt.

Bilens motorlampa började lysa och hela bilen skakade, skriver laholmaren till ARN. Det uppdagades dessutom att tändstiften var slut och att även en tändspole var kaputt. När det visade sig att reparationen av bilen skulle kunna bli så dyr som 60 000 kronor vände sig laholmaren till säljaren och ville häva köpet.

Åkeriföretagets version av händelseförloppet är att laholmaren hört av sig och sagt att han ville lämna tillbaka bilen för att han tyckte att den var för liten. Laholmaren ska också ha meddelat att bilen behövde underhåll och att han avsåg att skicka fakturan till företaget, vilket inte accepterades.
Företaget uppger att laholmaren kom med bilen till företagets adress och att den vid återkomsten var i väldigt dåligt skick och inte alls i samma status som när den såldes.

ARN, som avgjort tvisten, konstaterar att det i köpekontraktet framgår att bilen har sålts ”i befintligt skick” men att parterna är oense om innebörden av detta.

Nämnden har sedan tittat på en rad fakta i fallet och även tagit del av en rapport från ett verkstadsföretag som kontrollerat bilen.

Sammanfattningsvis framstår det klart, enligt ARN, att felet har funnits redan vid avlämnandet eftersom det uppenbarade sig bara dagar efter köpet. ARN anser att säljaren brutit mot konsumentköplagen och rekommenderar åkeriföretaget att betala tillbaka de 70 000 kronorna till laholmaren under förutsättning att han lämnar tillbaka bilen.

Företaget ska även stå för eventuella kostnader för återlämnandet.