Klik venligst
NYHETER 2023-05-12 KL. 12:04

Allvarliga brister – tvingades avliva 34 grisar

Av Rickard Gustafsson

Djurskyddskontrollen på en gård i Laholms kommun visade allvarliga brister i djurhållningen. Så pass allvarliga att en besättning på 34 grisar var tvungna att avlivas. Lantbrukaren, har efter beslut av länsstyrelsen, belagts med ett omedelbart djurförbud utan tidsbegränsning.

Allvarliga brister – tvingades avliva 34 grisar
När länsstyrelsens veterinärer kom till gården i Laholms kommun var tillståndet för grisarna långt under acceptabel nivå, enligt gällande djurhållningsregler. Bilden är en genrebild. Foto: Adobe Stock

Det var i juni ifjol som länsstyrelsens veterinärer konstaterade ett mycket stort antal, både omfattande och allvarliga, brister på en gård i Laholms kommun.
I den efterföljande rapporten slog man fast att djuren inte fått tillräckligt med foder eller vatten, att de inte fått nödvändig vård och att de levde i sin egen avföring.

Situationen var särskilt allvarlig för gårdens grisbestånd. Grisarna var törstiga och saknade helt tillgång till vatten och visade tecken på undernäring. Flera grisar hade kraftig klåda, några av grisarna var halta och hade deformerade ben och väldigt svullna leder. Merparten av utrymmena, där grisarna hölls, var kraftigt gödselförorenade och saknade torra och rena liggytor.

Länsstyrelsen beslutade samma dag att omhänderta grisarna och fem av dem avlivades omedelbart. Två dagar senare beslutades att avliva ytterligare 29 grisar.

Obduktionsprotokollet visade att två av grisarna hade flera obehandlade frakturer och långtgående infektioner och symptomen tros ha varit synliga och tydliga i allt från veckor till månader.

Lantbrukaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men det avslogs med motiveringen att grisarna utsatts för ett onödigt lidande och att länsstyrelsens hade fog för ett omedelbart omhändertagande.

Under efterföljande kontroller på gården i både juli och december konstaterades återigen ett stort antal allvarliga och liknande brister i hållningen av gårdens övriga djur.

Sedan i början på 2023 har lantbrukaren avvecklat i princip all djurhållning, men det spelar ingen roll för länsstyrelsen.

Myndigheten gör bedömningen att de många, allvarliga, bestående och upprepade bristerna som konstaterats i djurhållningen av klövbärande djur innebär en stor risk för upprepande. Lantbrukaren beläggs därför med partiellt djurförbud och förbjuds att äga eller ha faktiskt inflytande över klövdjur.

Beslutet gäller tills vidare, utan tidsbegränsning.