NATIVE 2023-01-03 KL. 13:38

Vad ska ett hyreskontrakt egentligen innehålla?

Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt, villa eller hyresrätt? Då behöver du skriva ett hyreskontrakt! Men vad ska ett hyreskontrakt egentligen innehålla?

 Vad ska ett hyreskontrakt egentligen innehålla?

När du ska hyra ut hela eller delar av din bostad är det viktigt att du skriver ett hyreskontrakt som passar dina behov, och som håller sig inom ramarna för den svenska hyreslagen.

Med Jurio kan du skriva ett skräddarsytt hyreskontrakt online på under 10 minuter, och när du är nöjd kan du och din hyresgäst signera avtalet digitalt med hjälp av BankID. Nedan följer en lista över sådant som absolut bör finnas med i ditt nästa hyreskontrakt.

1. Parter
Först och främst anges vilka som ingår avtalet, det vill säga vem som är uthyrare och vem som är hyresgäst. Avtalet kan ingås mellan flera personer, och allas namn, personnummer, adress och telefonnummer bör finnas med.

2. Hyresobjekt och ändamål
Här anges bostadens adress, eventuellt lägenhetsnummer, antalet rum, bostadens storlek och övriga utrymmen såsom källare, garage eller parkeringsplats. Om bostaden hyrs ut möblerad ska en inventarielista över möblerna bifogas i avtalet, och det ska tydligt framgå att det är fråga om just en uthyrning.

3. Hyrestid och uppsägningstid
Här fastställs hyrestid och uppsägningstid. Reglerna för hyrestid och uppsägning ser olika ut beroende på vilken typ av bostad som hyrs ut. Jurios smarta formulär väljer automatiskt rätt uppsägningsregler för just din hyressituation.

4. Hyra och övriga kostnader
Här anges månadshyran och övriga kostnader. Exempelvis behöver ni en plan för hur el, värme och internet ska betalas.

5. Depositionsavgift
Depositionsavgiften är en summa som hyresgästen betalas till hyresvärden, och som hyresvärden kan behålla ifall hyresgästen orsakar skador, slitage, eller lämnar hyresobjektet dåligt städad efter att hyresperioden är över. Om allt är helt och rent får hyresgästen tillbaka sin deposition. Det är inte obligatoriskt att inkludera en deposition i hyreskontraktet.

6. Giltighet, försäkring och överlåtelse
Här bestäms på vilket sätt bostaden ska vara försäkrad under uthyrningstiden samt huruvida hyresgästen får överlåta bostaden till någon annan – en så kallad tredjehandsuthyrning.

7. Hyresgästens skyldigheter och ansvar för bostaden
Hyresgästen ska ta hand om bostaden och ansvara för eventuella skador på eller i bostaden som har orsakats på grund av vårdslöshet. Ansvaret kan gälla för skador på bostaden men även för möbler och inredning.

8. Kvittering av nycklar
I Jurios hyreskontrakt framgår det tydligt att hyresgästen ska lämna tillbaka alla nycklar och eventuella taggar vid utflyttning och att uthyraren ska ge ett kvitto eller en skriftlig bekräftelse när hyresgästen lämnat tillbaka samtliga nycklar.

9. Underskrifter och godkännande från bostadsrättsföreningen
Till sist ska både hyresvärd och hyresgäst underteckna kontraktet.

När en bostadsrätt hyrs ut i andra hand krävs dessutom bostadsföreningens godkännande. I Jurios hyreskontrakt hittar du därför ett stycke som förtydligar att avtalet endast är giltigt efter att uthyrningen blivit godkänd. Om uthyraren har en sambo eller make som bor i eller är delägare till bostaden ska hen också lämna sitt samtycke till uthyrningen.

Skriv ett Hyreskontrakt med Jurio
Med Jurio har det aldrig varit enklare att hyra ut din bostad. Svara på frågor i vårt digitala formulär och signera enkelt med BankID. Hela processen tar bara 15 minuter och du sparar tusenlappar jämfört med att ta hjälp av en traditionell advokat.