NATIVE 2022-11-21 KL. 11:58

Spelare fick sina insättningsgränser tvångssänkta – nu syns effekterna

Åsikterna om Sveriges spellag går isär bland spelarna. Många spelare vill komma undan krav om koppling till Spelpaus och obligatoriska insättningsgränser. Samtidigt framgår nu att sänkta gränser kan ha positiv effekt vad gäller att minska problemspelande.

Spelare fick sina insättningsgränser tvångssänkta – nu syns effekterna

I och med att spel på online casino blev alltmer populärt valde Sverige att införa en mer sträng reglering av spelmarknaden. Spellagen som trädde i kraft år 2019 tillät privatägda spelbolag att etablera sig i Sverige, mot att de följer vissa krav i syfte att öka konsumentskyddet.

Kraven handlar bland annat om att samtliga casinon måste vara direktanslutna till Spelpaus – en tjänst där spelare som upplever spelproblem kan stänga av sig själva från allt spel om pengar i landet. Lagen ställer därtill krav på att alla spelare måste sätta personliga insättningsgränser, som anger hur mycket pengar de som mest kan sätta in till sitt spelkonto.

Svenskar söker sig till casino utan Spelpaus
Sedan lagens införande har spelmarknaden delats itu. Somliga spelare upplever de höga säkerhetskraven som något positivt. Andra väljer att söka sig till casino utan Spelpaus, det vill säga spelsidor med licens i annat land där spellagarna inte är lika strikta.

Casinon utan Spelpaus är inte kopplade till det svenska avstängningsregistret, och på dessa spelsidor är det heller inget krav att sätta maxgränser för insättningar. Enligt en rapport från Spelinspektionen, genomförd av SKOP, har åtta procent av de som spelar om pengar minst en gång i kvartalet spelat hos ett casino utan Spelpaus och insättningsgränser.

Unga spelare fick sina insättningsgränser sänkta
Tidigare i år blev det stor uppståndelse på den svenska spelmarknaden. Bakgrunden var att Svenska spel på eget bevåg valt att ändra somliga spelares insättningsgränser, utan att spelarna bett om det.

Enligt spelbolaget var en av anledningarna bakom ändringarna den omsorgsplikt som samtliga aktörer med en svensk spellicens måste följa. Omsorgsplikten säger bland annat att spelbolagen ska kontrollera spelarnas spelbeteenden, och vidta åtgärder om det finns tecken på att någon spelar över sin ekonomiska förmåga.

Svenska spel valde att endast ändra insättningsgränserna för spelare som spelar för höga belopp samt spelare i åldrarna 18–19 år. De sistnämnda då forskning visar att unga spelare löper större risk att utveckla spelproblem, samt att dessa personer ofta har en ansträngd budget. Spelare i 18- och 19-årsåldern fick sin insättningsgräns sänkt till 1 000 kronor i månaden.

Positiv effekt bland yngre spelare
Nu rapporterar Svenska spel att de sänkta insättningsgränserna för yngre spelare gav positiv effekt. De menar att det riskfyllda spelbeteendet bland spelare i åldersgruppen endast var en tredjedel så stort efter vidtagen åtgärd jämfört med tidigare. Andelen spelare med ett riskfyllt beteende sjönk från nio till tre procent.

Efter att gränserna sänkts var det också färre spelare som nådde upp till den nya insättningsgränsen om 1 000 kronor i månaden. Här sjönk andelen från 21 till 14 procent. Fler spelare i åldersgruppen valde dessutom att genomföra självtester – ett frågeformulär för att få inblick i sina egna spelvanor – efter att bolaget ändrat deras gränser.

Lägre spelgränser verkar alltså vara positivt för medvetenheten kring spelproblem hos de yngre spelarna. Samtidigt visar Spelinspektionens rapport att yngre personer, mellan 18 och 29 år gamla, är de som spelar mest på casinon utan Spelpaus. Ofta utgör en friare spelreglering den huvudsakliga anledningen, vilket antyder att många unga spelare inte ser lika positivt på kraven i Sveriges spellag.