NATIVE 2023-04-20 KL. 11:14

Ökat anslag till Spelinspektionen – ska skapa en säkrare spelmarknad

Svensk spelmarknad fortsätter växa i snabb takt. Nu menar regeringen att det finns behov av ytterligare tillsynsarbete för att hålla marknaden säker för konsumenter. Därav innehåller vårändringsbudgeten förslag om att Spelinspektionen ska tilldelas ökat anslag under året.

Ökat anslag till Spelinspektionen – ska skapa en säkrare spelmarknad

Regeringen och SD har nu lagt fram sin vårändringsbudget, en budget som präglas kraftigt av inflationen, lågkonjunkturen och de effekter dessa medför. Även den svenska spelmarknaden får utrymme i budgetförslaget. Detta bland annat med anledning av att det ekonomiska läget ställer krav på högt konsumentskydd.

Höga säkerhetskrav på svenska casinon
Sedan 2019 finns inte längre något statligt spelmonopol i Sverige. Numera kan kommersiella aktörer ansöka om en licens och, vid godkännande, etablera sig i landet. Detta har lett till att den svenska spelmarknaden vuxit snabbt och stort. År 2022 omsatte spelbolagen 27,4 miljarder kronor tillsammans.

En av anledningarna bakom förändringen var att man ville stärka konsumentskyddet på marknaden. Den svenska spellagen innehåller en lång rad krav som bolagen måste efterleva, bland annat gällande casino bonusar, självavstängning och insättningsgränser.

Casino bonusar fungerar som ett sätt för spelbolagen att locka till sig spelare. Ofta består en bonus i extra pengar att spela för. I dag får svenska spelbolag endast erbjuda en bonus per spelare och licens, och den får endast tilldelas vid första tillfälle för insättning, en så kallad välkomstbonus. Detta är tänkt att minimera riskerna att spelare lockas till överdrivet spelande.

Spelbolagen är också tvungna att vara kopplade till självavstängningsregistret Spelpaus, där spelare kan spärra sig själva från all form av spel om pengar i landet under en självvald tidsperiod. Dessutom måste samtliga spelare sätta maximala insättningsgränser per dag, vecka och månad. Allt detta i syfte att svenskar ska kunna spela på online casino på ett så säkert sätt som möjligt.

Tilldelas extra medel för tillsyn av spelmarknaden
Tidigare i år har Folkhälsomyndigheten varnat för att risken att utveckla ett spelproblem kan komma att öka. Detta med anledning av den lågkonjunktur som Sverige befinner sig i. De höga räntorna och dyra livsmedelspriserna, bland annat, pressar många hushåll ekonomiskt. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ekonomisk stress leda till att man spelar mer.

I regeringens vårändringsbudget menar man att det finns ett behov av att skapa en säkrare spelmarknad och att skydda utsatta grupper. Det poängteras att Spelinspektionen, den myndighet som har i uppgift att se till att den svenska spelmarknaden är säker, i år kommer behöva hantera en stor tillströmning av tillståndsansökningar och andra tillsynsuppgifter.

Ett av förslagen i budgeten är därför att Spelinspektionen ska få ett ökat anslag om 2,4 miljoner kronor för 2023. Detta för att kunna bedriva ett aktivt tillsynsarbete av spelmarknaden.

Vill stänga ute olicensierade spelbolag
En annan anledning till att Spelinspektionen föreslås tillföras extra medel är att spelmarknadens snabba tillväxt medför risker för kriminell verksamhet såsom penningtvätt och matchfixning, enligt regeringen.

Man menar att riskerna är som störst hos de spelbolag som saknar en svensk licens, och som därför inte behöver anpassa sig efter de svenska säkerhetsreglerna. Dessa spelbolag får inte rikta sig mot den svenska marknaden, men är trots allt många gånger tillgängliga för svenskar att besöka.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman säger i ett uttalande att de olicensierade spelbolagen kan göra stor skada och måste bort från den svenska spelmarknaden. Med de utökade resurserna som Spelinspektionen föreslås tilldelas ges bättre möjlighet att stänga ute dessa aktörer, enligt Wykman, något som har möjlighet att stärka säkerheten på den svenska spelmarknaden ytterligare.