Klik venligst
NATIVE 2024-02-10 KL. 13:10

Ny teknik innebär nya möjligheter för hantverkare

Vi lever i den digitala eran och digitaliseringen påverkar i stort sett alla branscher. Men medan vissa branscher är i stort sett helt digitala, finns det andra som duckat den nya tekniken under en längre tid. Hantverkarskrået är en sådan gren där det traditionella är mycket viktigt, men även här har man numer i allt större utsträckning valt att dra nytta av den digitala tekniken.

Ny teknik innebär nya möjligheter för hantverkare

Streaming via mobil har gett stora möjligheter

Att vara hantverkare är något som ofta förknippas med traditionella arbetsmetoder som lärs ut genom praktik. Det är med andra ord sådan kunskap som inte till fullo kan läras in via teoretiska studier, utan snarare är det en kombination av erfarenhetsbaserad inlärning och muskelminne som gör hantverkare skickliga över tid. Men även om arbetet kanske inte påverkas nämnvärt med hjälp av ny teknik, finns det andra aspekter som kan underlätta hantverkarens arbete en hel del.

Ofta innefattar hantverkaryrket någon form av bygge eller konstruktion. Det är dock inte alltid alla delar tillverkas direkt på plats, och är det ett avancerat byggprojekt kanske man behöver inhämta data från flera håll innan det går att starta upp arbetet. Vid sådana tillfällen är tekniken för livestreaming i stort sett oumbärlig. Tack vare den kan personer befinna sig på olika platser, men via ett gemensamt online-möte få en tydlig bild av det projekt eller den frågeställning som är aktuell. Utöver att det går att filma och sända direkt från platsen för bygget i fråga, kan den man talar med också kan strömma rörliga bilder från sitt håll om det behovet finns.

Denna tvåvägsdialog har stor betydelse inom många områden, men ska inte blandas ihop med den form av envägsbaserade live streaming som används vid exempelvis casinospel, sportsändningar eller nyhetsrapportering. Uppläggen är relativt lika, men framför allt är det möjligheterna till tvåvägsströmning som skiljer de båda formerna åt.

Designprogram med 3D-modeller

För hantverkare är det viktigt att kunna föreställa sig det slutliga resultatet av sitt arbete. En skicklig hantverkare som har arbetat länge kan ofta visualisera sig slutresultatet i huvudet, med ett verkligt resultat som inte skiljer sig nämnvärt från den tänkta bilden. Men alla besitter inte den här visuella färdigheten och då finns det en genväg – designprogram som ritar upp 3D-modeller av projektet.

Den här typen av lösning är också tacksam i de fall som man arbetar utifrån kundönskemål, vilket är vanligt exempelvis i byggbranschen. Med hjälp av designprogrammen får kunden se hur deras önskade materialval eller konstruktioner kommer se ut i det färdiga utförandet. Det har mer än en gång lett till att kunderna gjort ändringar i till exempel sina önskade val av material. Ju mer kunskap man har, desto bättre blir i regel slutresultatet.

En annan viktig aspekt gällande 3D-modellerna är att man som hantverkare också kan hitta eventuella brister i konstruktionen som man kanske inte tänkt på, men som blir väldigt tydliga när man ser det färdiga bygget framför sig. Det kan handla om att planlösningen behöver ändras, olämpliga materialval, eller en så enkel sak som att man inte tänkt igenom placeringar av dörrposter i förhållande till fönster, anslutande rum och så vidare. Så även om man i mångt och mycket arbetar traditionellt inom hantverksskrået, finns det absolut fördelar med att implementera ny teknik.