NATIVE 2022-12-19 KL. 12:00

Många unga vuxna ansöker om snabblån för att klara av vardagen

Allt fler unga vuxna väljer att spara pengar och dra ner på konsumtionen i det nuvarande ekonomiska läget. Samtidigt är det långt ifrån alla som har resurser för att spara mer, utan i stället ansöker om lån för att kunna hantera snabba och oväntade utgifter.

Många unga vuxna ansöker om snabblån för att klara av vardagen

Nära hälften av Sveriges befolkning känner sig stressade över sin ekonomi, enligt en undersökning från Skandia. Faktorerna som oroar allra mest är de stigande matpriserna och dyrare elräkningar. Bland de vanligaste anledningarna finns också de ökade priserna för drivmedel.

De svåra ekonomiska tiderna får allt fler att minska sin konsumtion, särskilt bland unga vuxna. Enligt Kantar Sifo uppger fyra av tio svenskar att de ska spara mer pengar. 35 procent menar att de ska minska sina utgifter och 27 procent att de ska shoppa mindre.

Ungas skulder hos Kronofogden växer
Samtidigt som många unga vuxna visar på en god privatekonomisk plan rapporterar Kronofogden att skulderna bland personer i åldrarna 18–25 år ökar. Under de senaste tio åren har deras skulder hos myndigheten vuxit med 410 miljoner kronor.

Att ha en aktiv skuld hos Kronofogden försvårar ens privatekonomiska situation kraftigt, och kan fortsätta göra så även efter det att skulden lösts. Detta då en skuldsumma hos myndigheten resulterar i en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Med en betalningsanmärkning blir det svårare att handla på avbetalning och beviljas lån, men i dag finns faktiskt möjlighet att låna med betalningsanmärkning. Många banker och långivare väljer att inte låna ut pengar i det fall kreditupplysningen visar på en anmärkning. Men ett antal aktörer har valt att inte inkludera detta i sina krav.

Snabblån ett vanligt alternativ vid betalningsanmärkning
Privatlån, som är den vanligaste typen av lån, är ofta svåra att bli beviljad om man har en anmärkning. För detta krävs i regel att man lämnar en säkerhet för lånet. För personer med en eller flera betalningsanmärkningar handlar det många gånger om snabblån, så kallade sms-lån. Dessa utmärker sig i det att det ofta ställs lägre krav på den ansökande.

Precis som namnet antyder går ansökan snabbt, liksom besked och eventuell utbetalning. Ett annat utmärkande drag för snabblån är den ofta höga räntan. Därtill tenderar återbetalningstiden att vara av kortare slag. En av anledningarna bakom dessa villkor är att långivare anser sig ta en större risk när de beslutar att låna ut pengar till en person med betalningsanmärkning.

Till skillnad från ett privatlån är snabblånen ofta anpassade för personer i behov av dels att få tillgång till lånesumman snabbt, dels att låna en mindre summa pengar. Många långivare erbjuder snabblån om summor från ett tusen kronor, i vissa fall mindre än så. Detta jämfört med ett privatlån där lånesumman ofta kan uppgå till flera hundra tusen kronor.

Därför väljer unga vuxna att låna pengar
Att ansöka om snabblån är särskilt vanligt bland unga vuxna. I denna grupp är det även relativt vanligt med betalningsanmärkningar, jämfört med övriga åldersgrupper, då man ofta har en svagare ekonomi i ung ålder.

Tobias Davidsson, forskare vid Göteborgs universitet, har genomfört en undersökning om varför unga skuldsätter sig. Undersökningen har pågått i tre års tid. Under denna period har Davidsson följt 18 personer i åldrarna 18–25 som har skulder hos Kronofogden. Det vill säga personer som tagit lån eller handlat på kredit och inte kunnat betala tillbaka pengarna.

Enligt Davidsson finns en föreställning att unga personer lånar pengar för att finansiera lyxkonsumtion. Resultatet visar dock att det många gånger inte är nöjesshopping som ligger bakom skuldsättning bland unga, utan att det i stället handlar om att kunna betala nödvändigheter såsom hyra och mat.

Behovet av att låna pengar kan därmed komma att öka nu när det ekonomiska läget är oroligt. Det är långt ifrån alla som kan hantera ökade priser på allt från mat till el och drivmedel. Samtidigt är det viktigt att se över sin ekonomiska situation innan man beslutar sig för att låna pengar för att täcka utgifterna. Kan man inte betala tillbaka i tid riskerar man att dra på sig extra kostnader, en betalningsanmärkning och till sist bli skuldsatt hos Kronofogden.