NATIVE 2022-07-03 KL. 11:01

Ericsson utvecklar 6G: Varför fokuserar de på 6G när 5G inte är fullständigt implementerat än?

Av Joakim Ormsmarck

Utbyggnaden av det moderna mobilnätet är ett resultat av kraven från dagens digitala samhälle. Människor använder idag mobiltelefonen till bland annat kommunicera, informera, shopping och numera även till underhållning.

Ericsson utvecklar 6G: Varför fokuserar de på 6G när 5G inte är fullständigt implementerat än?

Online casino-industrin är en av många branscher som satsat stora resurser på en digital närvaro för att möta dagens efterfrågan på digitala lösningar. Branschen kan idag presentera moderna online casino som erbjuder lättillgängliga hemsidor och användarvänliga mobilapplikationer som utvecklats tack vare teknik som 5G.

5G och teknikens utveckling
Utvecklingen går framåt med stormsteg och det innebär även att kraven på ny teknik ständigt finns närvarande. Mobiltelefonen har blivit en självklar del i människors vardag och det finns knappt ett företag på dagens arbetsmarknad som inte har etablerat en digital närvaro. Både marknadsföring och kundservice erbjuds numera nästan uteslutande på Internet. När mobiltelefonen uppfanns 1983 av den brittiska ingenjören Martin Cooper var syftet med enheten enbart att ringa och skicka meddelanden. Idag förlitar sig människor på mobiltelefonen i de flesta situationer. I takt med att strömningstjänsterna som Netflix och HBO har utvecklat mobilapplikationer samt att sport kan ses på mobilen närsomhelst och varsomhelst, ställs även högre krav på att ett snabbt och pålitligt mobilnät.

5G-satningen är en av Sveriges största infrastruktursatsningar genom tiderna. Satsningen kommer innebära att Sverige fortsätter digitalisera landet med fler smarta och hållbara lösningar. Till skillnad från föregående mobilnät möjliggör 5G en trådlös dataöverföring på över 10 gigabit per sekund. Denna teknik kommer enligt experterna har stor påverkan för framtidens innovationer.
5G är fortfarande inte helt utvecklat men tekniken förväntas nå cirka 1.5 miljarder människor under 2024. Kina är det land som står för den största satsningen på det moderna mobilnätet och redan under 2020 stod landet för nästan hälften av världens 5G-utbyggnad.

Ericssons satsning på 6G
Det svenska telefonaktiebolaget Ericsson är världsledande inom utbyggnad av mobilnät och mobilkommunikation. Företaget har en anrik historia som sträcker sig bak till 1895 då Lars Magnus Ericsson grundade företaget. Idag är företaget ett av världens största mobilnätverksföretag med över 30% av marknaden. Ericsson satsar redan nu på en utveckling på det nya mobilnätet 6G. Ökade krav från samhället, företag och konsumenter innebär att mobilnätens kapacitet snart måste expanderas. 6G-tekniken ska klara framtidens kommunikation med kraftfullare tekniska maskiner.

Enligt Tommy Svensson, professor i kommunikationsteknik vid Chalmers i Göteborg, är tanken med 6G att knyta samman den digitala världen med den fysiska och mänskliga världen. Idag finns teknik som VR-glasögon som påverkar våra sinnen som hörsel och syn. För att denna typ av teknik ska kunna fungera krävs det ett förbättrat mobilnätverk likt 6G. Enligt prognosen kommer 6G vara tio gånger snabbare än 5G och nätverket ska vara utvecklat och fungerande redan år 2030.

Erissons världssatsning på 6G har dock stark konkurrens från Kina. Landet i öst har precis som vid 5G satsat enorma resurser på att utveckla framtidens mobilnätverk. Det finns idag cirka 20 000 utgivna patent för 6G och av dessa har 40 % registrerats av kinesiska bolag. Ericsson har cirka 9% av patenten och enligt vissa innehar man de viktigaste patenten men andelen kommer försvåra att tjäna på hela värdekedjan.

Sammanfattning
Man kan konstatera att användandet av mobiltelefonen ställer högre krav på moderna mobilnätverken. Nuförtiden förlitar sig människor på mobiltelefonen i de flesta vardagssituationer och kräver ett snabbt och pålitligt nätverk. Strömningstjänster av digital media och sport sätter press på marknadsledande mobilkommunikationsföretag som svenska Ericsson, som är satsar stora resurser på att lansera framtidens nät 6G. Enligt det svenska företaget krävs en kraftfull satsning då man redan nu ser att utvecklingen av det digitala samhället kommer kräva ett förbättrat mobilnät som har kapacitet att tackla framtidens datatrafik.