NATIVE 2022-04-20 KL. 06:00

5 aktörer dominerar svensk spelmarknad – svårt för nya casinon

Sedan den nya spellagen trädde i kraft har nya casinon äntrat den svenska spelmarknaden med jämna mellanrum. Men att göra sig ett namn i konkurrensen visar sig nu vara svårt. Enligt Statskontoret står fem av de svenska spelbolagen för en stor majoritet av den totala omsättningen.

5 aktörer dominerar svensk spelmarknad – svårt för nya casinon

För några år sedan var den svenska spelmarknaden en smal sådan. Då fanns endast de statliga aktörerna som inhemska alternativ. Men sedan 2019 har konkurrensen hårdnat kraftigt. År 2019 trädde den svenska spellagen i kraft, vilket innebar att privata spelbolag gavs möjligheten att etablera sig i Sverige. För detta krävs att man ansöker om och beviljas en licens från Spelinspektionen, något många casinon gjort.

Nya casinon ser möjligheter i Sverige
Den svenska spelmarknaden fortsätter växa. Den totala omsättningen för aktörer med svensk licens uppgick år 2021 till 26 miljarder kronor. Detta var en ökning med 5% från året innan.
Med anledning av de växande siffrorna ser många spelbolag en möjlighet i att ge sig in på den svenska marknaden. Därav dyker det med jämna mellanrum upp nya casinon i Sverige. Sajten Casinowings.se listar och jämför nya casinon, för att spelare enklare ska kunna göra ett informerat val av spelsajt. Dessa nya casinon behöver ofta hitta en egen nisch, eller på annat sätt särskilja sitt utbud från de andra alternativen, för att locka till sig nya spelare, och på så sätt fästa sin position på den svenska marknaden. Men att slå sig in bland de sedan tidigare etablerade alternativen har visat sig vara enklare sagt än gjort.

Fem licenshavare står för majoriteten av omsättningen
För att se hur svensk spelmarknad mår i dag har Statskontoret, på uppdrag av regeringen, utvärderat effekterna av den nya spellagen. Utvärderingen har ägt rum mellan 2018, året innan spellagens entré, och 2022.
I den nyligen publicerade slutrapporten fastställer Statskontoret att det i slutet av 2021 fanns 66 spelbolag med svensk licens för kommersiellt onlinespel och/eller vadhållning, och att konkurrensen därav är hårdare i dag. Bland dessa licenshavare finns fem aktörer som tillsammans omsätter mer än de övriga.

Enligt Statskontoret stod de fem storspelarna för 67% av den sammanlagda omsättningen på marknaden under det fjärde kvartalet år 2021. Detta innebär alltså att 67% av de kronor svenskarna spelade för spenderades hos endast 5 av 66 spelbolag.

Så ser siffrorna ut för resterande spelbolag
När Statskontoret blickar vidare i listan över största licenshavare framgår det att de fem näst största aktörerna vid samma tidpunkt stod för 12% av omsättningen. Tillsammans stod de 10 största spelbolagen alltså för 79% av spelmarknadens totala omsättning. Detta innebär att resterande 56 aktörer sammanlagt bidrog med 20% av den totala summan.

Siffrorna visar tydligt att det finns ett fåtal stora aktörer som dominerar marknaden, och ett större antal små sådana som konkurrerar om att dra till sig spelarnas uppmärksamhet. I den senare kategorin ingår de nya, mindre etablerade spelsajterna.

Svenska spel förlorar marknadsandelar
Trots att privata bolag fått möjligheten att verka på den svenska spelmarknaden är det fortsatt det statliga alternativet som är störst. I Statskontorets utvärdering framgår det att Svenska spel är det mest populära alternativet i dag. Sett till hela år 2021 stod Svenska spel för 29% av den svenska omsättningen för spelsajter både med och utan Spelinspektionens licens.

Under år 2018 hade Svenska spel en marknadsandel om 37%. Trots att det statliga alternativet än i dag är det största på marknaden har alltså den nya spellagen inneburit att Svenska spel tappat mark.