KULTUR 2022-11-30 KL. 09:05

Regionen stöttar krigsflyktande konstnärer

Av Rickard Gustafsson

Region Halland fortsätter att erbjuda nödresidens för ukrainska konstnärer. Driftnämnden Kultur och skola har beslutat att avsätta 320 000 kronor för konstnärliga residens för konstnärer som flytt från kriget i Ukraina.

Regionen stöttar krigsflyktande konstnärer
Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnden Kultur och skola i Region Halland, tycker att stödet till de ukrainska konstnärerna är viktigt. Foto: Magnus Andersson/Pressbild

Mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina stärker Region Halland sitt stöd för det fria konstnärliga skapandet genom att låta ukrainska konstnärer bo och utöva sin konst i Halland. Det ska bidra till att göra ukrainska röster hörda och möjliggöra deras viktiga arbete från en tryggare plats.

Redan i år har tre ukrainska konstnärer, genom stipendium, bott och verkat i Halland under en tremånadersperiod.

Nu kan ytterligare konstnärer erbjudas residens under en period på sex månader.
– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter göra det vi kan för att bidra till att de ukrainska kulturutövarna ska kunna fortsätta vara verksamma efter att de flytt till Sverige. Därför är jag glad över nämndens viktiga beslut, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

Region Halland deltar i det landsomfattande nätverket Swedish Artist Residency Network (SWAN) där över 50 medlemmar har erbjudit nödresidens sedan kriget bröt ut. Nätverket har också tagit emot ett fåtal regimkritiska, ryska kulturskapare.