KULTUR 2022-03-02 KL. 18:33

Räcken till trappan vid Gröna Hästen tros kosta 400 000

Av Johan W Jönsson

Det har länge funnits önskemål om ett räcke till trappan som går från Gröna Hästen ner mot Lagan. Nu verkar det kunna bli verklighet, om det släpps till medel från Lundgrenska donationsfonden. ”Vi hoppas att det ska gå. I så fall blir det ett litet äntligen”, säger Gudrun Pettersson som är tillförordnad ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Räcken till trappan vid Gröna Hästen tros kosta 400 000
Nu ska det förhoppningsvis bli räcken vid trappan som går mellan Gröna Hästen och cykelvägen vid Lagavägen. Foto: Johan W Jönsson

Kommuninvånare har föreslagit ett räcke vid trappan i flera år och även Föreningen Funktionsrätt har förordat ett räcke. Trappan är inte brant men något att stödja sig på behövs om man till exempel går eller ser dåligt.

– Man tycker kanske att det här inte skulle vara så krångligt. Men det har varit krångligare än vad många trott. Vi har diskuterat fram och tillbaka, säger Pettersson.

Det har bland annat kommit synpunkter från kulturenheten på Laholms kommun kring att konstverket ”Färd” som står nedanför Teckningsmuseet skulle riskera förvanskas av ett räcke, men Pettersson hoppas istället att räcket ska försköna miljön.

– Det ska inte vara ett staket och det ska absolut inte vara ett plank. Det ska vara något att hålla i och stödja sig mot men det ska smälta in och förhoppningsvis vara snyggt också.

Det har varit svårt att få fram vad ett räcke skulle kunna kosta. En siffra på 212 000 kronor har fåtts fram. Men det är för en sida och det behövs räcken på båda sidor.

– Vi trodde att vi skulle kunna sätta ett räcke på en sida. Vi som tar oss fram obehindrat tänker kanske inte på det. Men för de som behöver använda räcken måste det finnas på båda sidor.

Det fanns med som ett alternativ att ha ett räcke i mitten. Men den idén har spolats. Det skulle bli dyrare och man vill inte röra själva trappan.

– Det blir för osäkert och krångligt. Vi vill inte ge oss på själva trappan i det här arbetet. Vi vet inte vad för konsekvenser det fått, även om det hade kunnat vara en bra lösning, säger Pettersson.

Räcke på en sida kostar som skrivet 212 000 kronor. Då det behövs två ansöker Samhällsbyggnadsnämnden om den dubbla summan på 424 000 kronor.

Nämnden hoppas på pengar ur Lundgrenska donationsfonden. Ärendet ska nu upp i Kommunstyrelsen som får avgöra om det är möjligt.

Någon tidsram för arbetet finns inte än. Först måste de två räckena finansieras på något sätt.

– Det är lite äntligen. Vi hoppas att det funkar och att det passar i fondens kriterier så att vi får pengar. Det är bra för alla att få något att hålla i, säger Gudrun Pettersson.


Trappan är inte brant men för den som går eller ser dåligt är det ändå nödvändigt med ett räcke, eller två. Foto: Johan W Jönsson