Klik venligst
KULTUR 2024-05-29 KL. 06:02

Konstförening tar över Stadshusgalleriet

Av Johan W Jönsson

Laholms konstklubb eller Konstkraft Laholm tar över driften av Stadshusgalleriet. Enligt det ursprungliga tjänstemannaförslaget skulle galleriet avvecklas, men det ogillades av politikerna. I stället skulle möjligheterna för ett föreningsdrivet konstgalleri undersökas. Och så blir det.
– Det känns jättespännande! En av föreningarna som jag är med i kommer att ta över galleriet, säger Helena Hjälmefjord.

Konstförening tar över Stadshusgalleriet
Joanna Thede ställde ut sin ljuskonst på Stadshusgalleriet i Laholm i fjol. Galleriet kommer att finnas kvar på sin nuvarande plats men drivas av en förening. Foto: Rickard Gustafsson/arkiv

Hon är ordförande i Laholms konstklubb och med i styrelsen i Konstkraft Laholm. Då något avtal inte är tecknat med Laholms kommun är Hjälmefjord lite försiktig med sina kommentarer.

– Vi har inte pratat färdigt med kommunen än. Men det ska vara ett galleri och det ska vara med konstinriktning. Kommunen har haft strikta regler för vem som får visa konst, säger Helena.

Upprinnelsen är att kulturchefen Annika Kharrazhia kom med ett förslag om avveckling av Stadshusgalleriet. Resursen skulle omfördelas till andra kulturområden.

Förslaget uppskattades varken inom konstkretsar eller av politiker. Kultur- och folkhälsonämnden beredningsutskott skickade tillbaka ärendet till kulturenheten för vidare utredning.

En som reagerade mot förslaget är konstnären AnnLis Krüger, som är en av de som nyligen ställt ut på Stadshusgalleriet med sin utställning ”Kvinnligt, manligt, mänskligt”.

– Orden som beskriver vad jag tycker om en nedläggning eller flytt lämpar sig inte för tryck i tidningen. Jag tycker att det är förfärligt. Vi har ett av de finaste stadshusgallerierna i Halland, säger hon.

På Kultur- och folkhälsonämndens senaste sammanträde klubbades det igenom att en ideell förening ska ta över driften för stadshusgalleriet från kommunen i december.

– Vi beslutade enligt förslaget. Vi ger kulturenheten i uppdrag att teckna avtal med en ideell förening att ta över driften. Vi ser det som en bra lösning, säger nämndsordförande Gudrun Pettersson (C).

Kultursekreterare Thérèse Ehrenborg ska gå i pension. Hennes tjänst kommer ersättas med en tjänst som kulturutvecklare. Kompetensen att driva galleriet kanske finns, menar Pettersson.

– Kompetensen att hålla i Stadshusgalleriet kan mycket väl finnas hos den person som anställs. Men det vi ser är att det behövs frigöras tid så att mer tid kan läggas på folkhälsouppdraget.

Helena Hjälmefjord är med i samarbetsföreningarna Laholms Konstklubb och Konstkraft. Någon av dem kommer att ta över driften av Stadshusgalleriet. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Nämndsordföranden tycker att det är bra att det undersöks hur saker och ting kan göras annorlunda. Pettersson understryker att det hela inte är en besparingsåtgärd.

– Det handlar om arbetstid som frigörs. Pengarna som Thérèse haft i budget för detta kommer delvis föreningen att ha och en del ska vara kvar i kommunen för att köpa in konst.

Målsättningen för galleriet har varit att ”spegla professionellt sydsvenskt konstliv av i dag med inriktning på att visa olika genrer, tekniker och uttrycksformer, traditionella såväl som nyskapande”.

– Inför tecknande av avtal med den förening som tar över finns ett medskick från nämnden att det fortsatt ska vara professionella konstnärer som ställer ut på stadshusgalleriet, säger Pettersson.

Då blir det ingen större förändring?

– För den som kommer dit och tittar kommer det nog inte att vara någon förändring, säger Pettersson.

– Vi kommer kanske förändra något. Vi ska fortsatt hålla en väldigt hög kvalitet. Men vi vill att det ska vara öppet för fler konstnärer att ställa ut, säger Helena Hjälmefjord.

Hur känns det att ni fått frågan?

– Det känns jättekul! Jag tror att det kan öppna många möjligheter. Både för konstnärer, Konstkraft och för Konstklubben, avslutar Hjälmefjord.

Förslaget om att lägga ner eller flytta Stadshusgalleriet var inte uppskattat. En av de som reagerade var konstnären AnnLis Krüger, som själv nyligen ställde ut där. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Fotnot: Föreningen Konstkraft bildades inför övertagandet av Gamla Krukmakeriet. I föreningens styrelse sitter Helena Hjälmefjord, Sussanne Snoeck och Leja Lindén Jacobsson.