-
KULTUR 2022-10-25 KL. 13:57

Hästbrunnen torr även sommaren 2023

Av Johan W Jönsson

På grund av en skada i karet blev det inget vatten i Hästbrunnen det gångna sommarhalvåret. Det verkar det inte bli 2023 heller. Prislappen för att laga fontänen har blivit tre gånger så dyr. ”Det kunde vi inte svälja”, säger Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Hästbrunnen torr även sommaren 2023
Notan för att renovera Hästbrunnen har tredubblats. Nu läggs frågan på is av Kultur- och utvecklingsnämnden. Foto: Johan W Jönsson

Skadorna på Hästbrunnen upptäcktes när karet fylldes med vatten våren 2021. Fontänen läckte och efter undersökningar upptäcktes hålrum under mosaiken i karets botten.

– Problematiken med det hela är just att den konstnärliga delen ligger i karet. Det är inte bara att gjuta om. Mosaiken måste plockas ner och läggas tillbaka, förklarar Bengtsson.

Kun gick till kommunstyrelsen och föreslog att medel skulle tas från Lundgrenska donationsfonden eller som tilläggsanslag från kommunfullmäktige.

Då handlade det om 600 000 kronor. Kommunstyrelsen tyckte dock att det var för dyrt. De undrade om alla möjligheter att eventuellt kunna göra jobbet billigare verkligen utrönts.

– Vi fick tillbaka ärendet. Vi gick ut på upphandling för att se vilken kostnad vi skulle hamna på. Men när vi gick ut fick vi inga anbud, berättar Bengtsson.

Detta trots att det varit personer som hört av sig till ordförande själv och förklarat att de skulle kunna göra det billigare. Frågan gick tillbaka till företaget som kom med det första prisförslaget.

– Då visade det sig att prislappen låg på 1 900 0000 kronor istället för 600 000 som de först föreslagit. En avsevärd höjning, konstaterar Bengtsson.

Den prishöjningen kunde nämnden inte bara svälja. Tjänstemännen har tittat på vad konservatorn skulle kosta för att göra den konstnärliga insatsen.

– Det skulle kosta mellan 200 och 300 000 att göra det jobbet. Resten skulle då vara för att gjuta om brunnen. Det tycker nämnden är en alldeles för stor kostnad.


Mosaiken måste plockas upp och sättas dit igen så att karet kan gjutas om. En kostsam historia. Foto: Johan W Jönsson


Kun har därför beslutat att avvakta kring brunnen. Efter årsskiftet har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra en förnyad konkurrensutsättning för att få in fler prisförslag.

– Det kommer göras under nästa år. Vi får se hur det blir. Man kan i varje fall konstatera att vi inte fattat beslut om att renovera den i dagsläget.

Vet ni varför det inte kom in några anbud?

– Nej, jag vet inte. Vi fick inga anbud i varje fall. Det var nog inte så enkelt som man först trott. Det går inte att fixa brunnen med plastic padding.

Bengtsson har inte heller någon aning om varför det initiala prisförslaget på 600 000 kronor nu tredubblats. Något vatten i brunnen lär det inte bli under 2023.

– Det är ett projekt som tar en viss tid att göra när det väl görs. Så 2023 lär det inte bli något vatten i brunnen, tyvärr, säger nämndsordföranden.

Nämnden var enig så när som på att Laholmspsartiets Bertil Johansson inte ville att nya anbud skulle tas in. Han reserverade sig mot det beslutet.

Hästbrunnen är ett konstverk av Stig Blomberg. Det invigdes 1952. Hästbrunnen har renoverats kontinuerligt under de senaste åren. Därför svider det extra att karet nu läcker.

Bland annat har mekaniken och vattenledningarna setts över och konstverket har konserverats. Arbetet har kostat 260 000 kronor.

Fakta:

Renoveringen av Hästbrunnen

Renoveringen av Hästbrunnen har pågått sedan 2015. Då genomfördes en omfattande konservering. Dessutom byttes hela pumpanläggningen, vattenrör och munstycken med mera ut under 2016 och 2017. 2019 sattes en helt ny filteranläggning in. Det var då det svårlösta problemet med att få de fyra tunna munstyckena att spruta jämnt uppdagades.

Totalt har renoveringsarbetet hittills landat på cirka 260 000 kronor i kostnader.

Den nya läckan har inte något med tidigare renoveringar att göra. Det är mosaikbottnen i karet som släpper ner vatten i foten. Skadan uppdagades när karet skulle fyllas våren 2021.