KULTUR 2022-10-27 KL. 12:08

Halmtaket byts på Bollaltebygget

Av Johan W Jönsson

Nu läggs delar av halmtaket på den byggnadsminnesförklarade bondgården i Bållalt om. Knäreds Forskarring & Hembygdsförening förvaltar Bollaltebygget. ”Det är ett mycket fint arbete som nu utförs. Vi vill att folk ska se att vi tar hand om vår pärla”, säger föreningens ordförande Rolf Åkesson.

Halmtaket byts på Bollaltebygget
Janis efterklappar det nya halmtaket på Bollaltebyget i Knäred. Foto: Johan W Jönsson

När LT gör ett nedslag på gården från 1700-talet pågår febril aktivitet. Det är huset i väster vars tak som stråtaktäckare Janis Pucitis och hans medhjälpare lägger om. Totalt handlar det om 200 kvadratmeter. Rolf Åkesson säger att taket senast lades om för drygt 25 år sedan.

Det västra taket tog tio dagar att lägga om då vädret var gynnsamt. Janis hoppas att han och hans mannar hoppas att vara färdiga om ett par veckor (räknat från skrivande stund). En skicklig stråtaktäckare lägger cirka tio kvadratmeter om dagen men det är kringarbete också.

– Vi använder tjärat hampagarn för att binda halmen. På de synliga delarna använder vi björkvidjor. Man kan använda moderna material men på historiska byggnader vill vi använda traditionella metoder, säger Janis Pucitis.

Rågen till taket har Janis själv odlat i Lettland. Totalt har han tillgång till mellan 300 och 400 hektar ekologisk råg i ett samarbete med bönderna i det område där han bor. Det går inte med vilken halm som helst. Den måste ha en viss längd och vara av en viss kvalitet.

Janis är själv
gammal lärling till Sten Nilsson i Hjörnered. För tio år sedan fick han lära sig hantverket. För tre år sedan startade Janis eget företag och nu fördelar han tiden mellan Lettland och Sverige. På höstarna är han här mycket och lägger om halm- och vasstak.

– Sten är min lärare och det är han som har lärt mig alla hemligheter, skrattar Janis och berättar att de båda idag samarbetar med varandra. Det är till exempel Sten som lagt anbudet på jobbet som Janis nu utför i Bållalt.


Janis Pucitis visar hur han binder halmen med tjärat hampagarn med hjälp av den stora nålen. På läkten läggs först en hasselkäpp. Foto: Johan W Jönsson


Eftersom att taket lutar 44 grader behöver det läggas ett 25 centimeter tjockt halmtak. Lutningen påverkar hur långt in regnet tränger. Nu går det fyra centimeter ner i halmen. Vid mindre lutning hade vattnet trängt längre in.

På nocken läggs ljung plockad på den stora ljungheden intill Bollaltebygget. Därifrån togs också ljung till Ebbaredsstugan där taket lades om i fjol. Nocken kan även den göras i halm men ljungen håller ungefär dubbelt så lång tid. Taket i Bållalt ska hålla i minst 20 år.

– Det finns olika metoder att lägga halmtak på. Men har man fin halm och lägger tätt håller taket i minst 20 år. Det kan hålla längre. Taket på Ebbaredsstugan låg i 28 år. Det var bara lite fukt under. Jag hoppas att jag kan komma hit igen när jag är 70 och lägga om igen, skrattar Janis.

Arbetet med att lägga nytt halmtak på huset i väster kostar 525 000 kronor. Knäreds Forskarring & Hembygdsförening står för tio procent av summan. Resten är statliga medel. Eftersom att Bollaltebygget är byggnadsminnesförklarat går det att söka medel för restaurering.

– Vi byter i etapper. Hade vi lagt alla tak samtidigt hade summan landat på cirka 1,5 miljon kronor. Janis gör ett mycket bra jobb. Han lägger så jämnt och fint att det är helt otroligt. Det blir väldigt bra och det är kul att kunna visa att vi tar hand om vår pärla, säger Rolf Åkesson.


Totalt är det 200 kvadratmeter halmtak som läggs om på Bollaltebygget. Foto: Johan W Jönsson