Klik venligst
KULTUR 2023-10-16 KL. 14:00

Föredrag i Eket går som på räls

Av Diana Larsson

”Skåne-Smålands järnväg – en resa genom tid och rum” är temat när Hans-Åke Jönsson gästar Ekets bygdegård på onsdag den 18 oktober klockan 18.30. Åhörarna tas med på en resa längs den skånska sträckan mellan Kärreberga och Yxenhult. Det finns många historier, men också mer sparat än vad man kan tro.

Föredrag i Eket går som på räls

Trots att över 50 år efter det att det sista persontåget gick på järnvägen så kan man vid en närmare titt fortfarande hitta spår av räls, gamla skyltar och perrongkanter.

– Den gamla järnvägsbron över Rönne å mellan Östra Ljungby och Kärreberga finns fortfarande kvar precis som stationshusen i Eket, Skånes Värsjö, Skånes Fagerhult och Yxenhult, säger Åstorpsbon Hans-Åke Jönsson.

Varför är man då ute och föreläser om gamla järnvägar? Jo, Hans-Åke vill bevara minnet och ge perspektiv till att det vi gör idag är inte så fantastiskt som det de gjorde för 130 år sedan.

– Det jag lyfter fram är att alla järnvägarna i nordvästra Skåne byggdes inom en 35 årsperiod. Då byggdes både järnvägar och stationshus – vilken mängd arbete som pågick i alla trakter här. En heroisk insats! Tänk samtidigt på hur mycket järnvägsbygge som gjorts de senaste 35 åren – jo, Hallandsåstunneln och Knutpukten.

Med bakgrund som ingenjör väcktes intresset för de skånska järnvägarna när han genom Ängelholms Filatelistförening började sammanställa sin vykortssamling när temat på Frimärkets Dag var tillägnat järnvägen.

– Jag tog fram allt jag hade och började åka runt och titta på stationerna. Jag har sedan dess varit ute längs järnvägen för att fotografera alla stationsplatser. Jag har även gått på banvallar och letat spår av den svunna järnvägsepoken. Jag har till och med lyckats samla på mig ett aktiebrev från när järnvägen startades 1894.

Särskilt Skåne-Smålandsjärnvägen har en speciell lyster enligt Hans-Åke som vävt samman vykort och fotografier till en resa som stannar vid utflyktsmål med historia kring orter och platser dit man reste, men även vilken frakt man skickade. Stationerna var rustade med postkontor och dåtidens postgång var något snabbare än dagens.

– Vykort för en tynande tillvaro, men vid förra sekelskiftet var vykorten den tidens sms. Det man skickade kom fram fort. På ett kort skickat på morgon kunde det stå ”Möt mig i eftermiddag”.

Föredraget går som på räls och åhörarna påminns om glömda händelser som när bron över Rönne å sprängdes, tågolyckan i Eket och berättelsen om stinsen i Eket som höll koll på traktens ungar.

Fotnot: Entré 50 kronor - fika ingår.