Klik venligst
KULTUR 2023-03-10 KL. 06:02

Då bommar biblioteket i Våxtorp igen

Av Johan W Jönsson

I väntan på ett nytt närbibliotek får Våxtorpborna hålla till godo med bokbussen. Nu är det klart när den kommer till byn. Det är även klart när bibblan i Våxtorp bommar igen för att börja förberedas för att ge plats för klassrum.

Då bommar biblioteket i Våxtorp igen
Bokbussen kommer till Våxtorp i väntan på ett nytt bibliotek. Foto: Laholms kommun

Våxtorpsskolan är trångbodd. Därför kommer nu närbibliotekets lokaler på skolan att tas i anspråk för att bli lärosalar. Biblioteket ska få nya lokaler, men när är oklart.

Måndagen den 27 mars stänger biblioteket i Våxtorp. Redan fyra dagar tidigare - den 23 mars kommer bokbussen och gör sitt första stopp i byn.

Bokbussen ska stanna i byn tisdagar klockan 17:00-18:00 udda veckor och torsdagar klockan 14:45-15:45 samt fredagar 13:15-14:45 och 15:15-16:45 jämna veckor.

Var stoppen kommer att ske är i skrivande stund inte klart men det kommer att kommuniceras ut via kommunens hemsida. Det blir två eller tre olika stopp i byn.

Bokbussen är tillgänglighetsanpassad då den är begåvad med en hiss. Därför kan även personer som har svårt att gå i trappor komma in för att låna.

Närbiblioteket försvinner inte permanent. Kommunen letar ersättningslokaler och det hetaste spåret just nu är nya Solgården. Det dröjer dock år innan det står klart.

Att tillhandahålla skolbibliotek är reglerat enligt skollagen. Skolbibliotekarien fortsätter sitt arbete men kommer i en övergångsperiod att möta eleverna i klassrummen.

Ett skolbibliotek kommer att organiseras i skolans lokaler från höstterminens start, låter kommunen meddela via sin hemsida.