KONST 2022-03-02 KL. 09:58

Så ska renoveringen av Hästbrunnen finansieras

Av Johan W Jönsson

Hästbrunnen behöver renoveras igen. Karet måste gjutas om och mosaiken lyftas ut. För att finansiera det tidskrävande och kostsamma arbetet har nu Kultur- och utvecklingsnämnden kommit med två olika förslag till kommunstyrelsen.

Så ska renoveringen av Hästbrunnen finansieras
Mosaiken måste lyftas ut innan ett nytt kar kan gjutas. Arkivbild

– Den situation som uppstått är jättetråkig. Vi har gjort omfattande renoveringar på Hästbrunnen och så dyker det här upp, säger Kun:s ordförande Ove Bengtsson (C).

Renoveringen kommer att ta tid och den kommer att kosta runt 600 000 kronor att göra. Chansen att det ska bli vatten i konstverket den här sommaren är minimal.

– Eftersom att karet med keramiken är ett konstverk i sig är det inte bara att gjuta ett nytt ovanpå. Utan man får göra ett omtag och ta bort keramiken och sätta dit den igen - ett jättejobb.

Kun:s förslag till finansiering är som nummer ett att man får de 600 000 kronorna i tilläggsmedel från kommunstyrelsen. Det andra alternativet är medel från Lundgrenska donationsfonden.

– Nämnden kan inte avgöra vad som är bäst men vad jag vet så finns det ganska mycket pengar i fonden och det ska ju gå till förskönande av staden, säger Bengtsson och fortätter:

– Utan Hästbrunnen tappar vi något i staden och jag tror att konstverket är såpass värdefullt att det inte går att avyttra på grund av det som hänt. Vi måste helt enkelt renovera det.

Läs mer här:

Hästbrunnen torr även i sommar