KONST 2022-02-16 KL. 16:30

Hästbrunnen torr även i sommar - skadorna för omfattande

Av Johan W Jönsson

Skadorna på Hästbrunnen på Hästtorget har undersökts. De är omfattande och kommer att kosta hundratusentals kronor att åtgärda. Troligtvis kommer den här sommaren gå till att reparera konstverket. ”Det är nog tyvärr uteslutet att det blir vatten i Hästbrunnen i år”, säger kulturchef Jonas Heintz.

Hästbrunnen torr även i sommar - skadorna för omfattande
Hästbrunnen kommer att stå torr även den här sommaren. Konstverket läcker vatten och har omfattande skador. Arkivbild

Hästbrunnen har renoverats kontinuerligt under de senaste åren. Bland annat har mekaniken och vattenledningarna har sett över och konstverket har konserverats.

När kommunen fyllde på vatten i konstverket i fjol upptäcktes dock att det läckte vatten genom karet. Skadan var svår att upptäcka då den inte syntes från ytan.

I höstas kunde det konstateras att det uppstått hålrum under mosaiken i karet och att det måste göras om från grunden - ett omfattande arbete.

Kultur- och utvecklingsnämndens förvaltningschef Andreas Meimermondt:

– Det går inte med säkerhet att konstatera hur skadorna uppkommit och det är svårt att se omfattningen då de är under mosaiken, säger Meimermondt och fortsätter:

– Det är tråkigt eftersom att vi satsat på att renovera Hästbrunnen. Men inte just ur den här aspekten och nu står det klart att vi måste göra det här också för att den ska komma igång igen.

Mosaiken måste monteras ned, rengörs individuellt och sedan behöver ett nytt underlag gjutas innan mosaiken ska återmonteras.

Bedömningen är att det kommer att kosta cirka 500-600 000 kronor att laga konstverket och hur det ska finansieras ska upp på kommande sammanträde för kultur- och utvecklingsnämnden.

– Verksamheten har ett ärende till nämnden i februari som föreslår hur det skulle kunna finansieras. Det måste igenom nämnden först, säger Meimermondt.

Han säger att det är ytterst osannolikt att det kommer vatten i Hästbrunnen under kommande sommarsäsong.

– Allt tyder på att vi kommer att få använda den här sommarsäsongen åt att reparera skadorna. Sedan kan man alltid hoppas. Blir det klart i tid vill vi få igång den, säger Meimermondt.

– Det är ett omfattande arbete som måste göras i och med att all mosaik måste plockas upp. Det konstnärliga måste konserveras så det blir många timmars jobb, säger Jonas Heintz.

Meimermondt igen:

– Det är ju en fontän, den ska vara fylld med vatten. Det är en del av dess själ. Men vi måste tänka på den ur ett långsiktigt perspektiv så att den säkras för generationer framöver, fortsätter han.

Blir det bara klart hur det hela ska finansieras kommer Hästbrunnen förhoppningsvis att kunna fyllas med vatten igen till Valborg 2023.


Mosaiken i karets botten måste plockas upp för att skadorna ska kunna repareras. Arkivbild