KONST 2022-09-16 KL. 12:26

Betydelsefulla museivänner jubilerar

Av Johan W Jönsson

I oktober 2022 var det 30 år sedan som föreningen Teckningsmuseets vänner bildades. Det ska firas med fest. Museivännerna är fortfarande livskraftiga och har just nu 190 medlemmar. ”Vi har under alla år haft stor och bred verksamhet och på många olika sätt stöttat Teckningsmuseet i dess verksamhet”, säger Christina Lindvall-Nordin i föreningen.

Betydelsefulla museivänner jubilerar
Alla medlemmar i Teckningsmuseets vänner är välkomna att närvara vid "Måndagsvännernas" träffar. Både kvinnliga och manliga. Foto: Johan W Jönsson

Själv är hon mångårig medlem i Teckningsmuseets vänner och fram till årsmötet i april i år satt hon som ordförande. Nuvarande ordföranden heter Gunnel Runesson.

Teckningsmuseet fyller 30 år i år och firade bland annat med en jubileumsutställning med verk av Lasse Åberg i somras. Vänföreningen är lika gammal.

– Det är först på senare år som kommunen tagit över driften av Teckningsmuseet helt och hållet. Från början sköttes det mer eller mindre av frivilliga krafter, säger Lindvall-Nordin.

Hon berättar att det fanns samlingar av konst men inte några pengar till någonting. Det behövdes helt enkelt en stödförening som hjälpte till med allt möjligt.

– Föreningen skrapade ihop pengar på olika sätt och för behållningen köptes papperskorgar, pennvässare, en kopieringsmaskin, stolar och annat som behövs för att driva ett museum.

Sedan kommunen tog över driften stöttar föreningen Teckningsmuseet på ett annat sätt. Dels genom att bli fler och öka intresset för teckningskonst men också genom att köpa in konst.

– Vi tillför samlingen nya konstverk. Det finns ingen budget så att konstsamlingen kan utökas. Vänföreningens huvudsakliga uppgift är att köpa in kvalitetskonst, säger Christina.

Det kan vara att fylla i luckor där det saknas någon period i den stora konstsamlingen. Den omfattar verk från 1700-talet fram till idag.

– Det har aldrig varit någon amatörism på museet. Men på senare år har det varit otroligt fina utställningar av stora kända konstnärer. Det kostar oss en del att köpa från dem.

Christina understryker därför vikten av att Teckningsmuseets vänner ordnar sina lotterier och på andra sätt fortsätter att dra in pengar så att konst kan köpas in även framledes.

– Vi har köpt konst för ett par hundra tusen kronor under åren. Den har donerats till Stiftelsen Laholms Teckningsmuseum, som äger samlingen som nu omfattar drygt tjugotusen konstverk.

”Vännerna” har bekostat föredrag, specialvisningar av utställningar och musikevenemang för allmänheten i museets lokaler.

Under många år anordnade föreningen tävlingar om bästa pepparkakshuset för kommunens skolor som lockade hundratals besökare till museet under skyltsöndagen.

Alla medlemmar i föreningen är välkomna att vara med i ”Måndagsvännerna”. Där bidrar alla på sitt sätt antingen genom att stå för kaffe och kakor eller genom att hålla föredrag.

– Det är en studiecirkel utan några direkta utgifter. Vi medlemmar visar bilder och berättar något från en utställning eller konstresa. Det brukar vara mycket spännande!

Varje år gör ”vännerna” två, tre konstresor och just nu planeras för en resa till Louisiana i oktober. Intresset brukar vara stort och det lilla överskottet från resorna går till inköp av konst.

Det är inte bara laholmare bland de 190 medlemmarna. Det är folk både från Stockholm, Göteborg, Malmö och andra ställen i Sverige representerat i föreningen.

– Det är människor som är intresserade av konst och som tycker att det är viktigt med teckningar. Det är ju egentligen basen i all konst, avslutar Christina Lindvall-Nordin.

Jubileet firas med fest på Restaurang Gröna Hästen den 28 september.


Margareta Jonsson (vice ordförande), Gunnel Runesson (ordförande) och Christina Lindvall-Nordin (ex-ordförande) i Teckningsmuseets vänner. Foto: Johan W Jönsson