Klik venligst
INSÄNDARE 2024-05-09 KL. 06:58

Insändare: Till Bo Tengqvist: Vad är så bra med Övertorneå?

Av Insändare

Under debatten i kommunfullmäktige om skolorna framhöll Bo Tengqvist Övertnorneå som en kommun som stänger skolor och nämnde att Övertorneå har blivit utsedd till ”Bästa Skolkommun” tre gånger. Den numera nedlagda skolrankingen Bästa Skolkommun gjordes av det
dåvarande fackförbundet Lärarförbundet. Bland parametrarna som premierades var satsade resurser och löner. Så lite förenklat, ju högre kostnader, desto bättre ranking och kostnader det har Övertorneå mycket av men hur är resultaten?

Insändare: Till Bo Tengqvist: Vad är så bra med Övertorneå?
Nedläggningshotade Genevadsskolan. Foto: arkivbild

Låt oss titta på vad som är så bra med Övertorneå:

· Sen 2017 har undervisningskostnaden per elev i grundskolan ökat med hela 43% i Övertorneå jämfört med 15% i Laholm. Övertorneå har överlägset högst undervisningskostnad per grundskoleelev i Sverige och totalt näst högst totalkostnad per elev. Skulle Laholm ha samma kostnad per elev som Övertorneå skulle kostnaden för grundskolan vara 100 miljoner högre. Där kan vi tala om skattehöjning

· För tio år sedan hade Övertorneå hög andel lärare med pedagogisk högskolexamen, klart högre än både riket och Laholm. Därefter har det varit en konstant utförslöpa och Övertorneå är nu nere på 65%. Långt under genomsnittet i Sverige på 84% och Laholms 92%

· 2023 genomförde Fokus och Infostat kommunrankingen ”Bäst att leva”. I kategorin Utbildning hamnade Övertorneå sist (sic!) av alla kommuner i hela Sverige

Bo Tengqvists paradexempel på fördelarna med att stänga små skolor är alltså den kommun i Sverige som har högst kostnader per elev, där andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har kraschat och som 2023 rankas sämst i hela Sverige inom Utbildning.

Alla som vill öka kostnaden för Laholms grundskolor dramatiskt och samtidigt försämra kvaliteten ska alltså lyssna på Bo Tengqvist.

Jag hoppas att det finns 21 ledamöter i kommunfullmäktige som släpper prestigen och tar till sig fakta och förstår att Övertorneå är ett varnande exempel på vad Laholm absolut inte ska göra.

Från en som föredrar att skolbeslut fattas baserat på fakta ochkunskap istället för påståenden

Bo Tengqvist har givits möjlighet att svara på insändaren.

Läs mer:

Skolverket