Klik venligst
INSÄNDARE 2024-04-28 KL. 06:56

Insändare: Skolnedläggningen en fråga om prestige?

Av Matilda Rantala

Jag har inte varit jätteengagerad i frågan kring nedläggningen av Ahlaskolan, mest för att jag känner mig dåligt påläst men även är osäker på om småskolor alltid är det bästa. Men det betyder inte att jag inte ser värdet i att Ahlaskolan finns kvar.

Insändare: Skolnedläggningen en fråga om prestige?
Har skolfrågan blivit en prestigesak?, undrar insändarskribenten. Foto: arkivbilder

Men nu har frågan har blivit en prestigefråga för många och det känns som huvudfrågan glöms bort – det är smutskastning mellan politiker, föräldrar med barn på Ahlaskolan och föräldrar med barn på Parkskolan.

Kommunikationen från början har varit väldigt bristfällig. Informationen går ut strax innan lunchtid till oss föräldrar, bristfällig och otydlig. Under dialogmötet lämnades felaktig information och man undanhåller sanningen kring skolskjuts. Lärare har tystats och nu även vårdnadshavare genom kontakter med deras arbetsgivare.

Om fokus hade legat på tydlig och korrekt information till oss föräldrar istället för att svartmåla varandra, hade vi kunnat närma oss detta med ett mer samlat och lugnt beslut. Om det nu beslutas om en nedläggning behövs en klar handlingsplan för övergången, inte bara för barnens skull, utan för alla berörda.

I denna handlingsplan bör det vara tydligt hur Parkskolans lärare ska kunna ta emot 100 elever till samtidigt som man behöver förbättra studieresultaten för de elever som redan idag går där. Studieresultat där 50% av sjätteklassarna inte är godkända i alla ämnen är inte acceptabelt.

Det bör också vara tydligt hur renoveringen av skolan ska genomföras på bästa sätt då skolan är full, istället för som idag med cirka 100 lediga platser.

Med bara 7 veckor kvar till sommarlovet skapar denna osäkerhet en onödig stress för barnen som inte vet vart de ska i höst.

Det är dags att tänka om och agera med barnens bästa i åtanke. Är man verkligen medveten om att det är barn och deras framtid som man spelar med i denna frågan?

Även sin egen och vår framtid, en skolgång som leder till bra studieresultat för eleverna borde vara den största frågan och inte prestigen i att få rätt i att lägga ner en skola.

Matilda Rantala