Klik venligst
HISTORIA 2023-01-27 KL. 06:02

Bronsåldersgrav får stig och lekplats

Av Johan W Jönsson

Laholms kommun vill göra Lugnarohögen i Hasslöv till ett ännu mer attraktivt turistmål. Med en upplevelsestig, en lekplats med bronsålderstema och ett utomhusklassrum ska fler komma till graven även under lågsäsong. ”Vi vill göra Lugnarohögen till en attraktiv mötesplats och turistattraktion även för framtiden”, säger Ove Bengtsson (C).

Bronsåldersgrav får stig och lekplats
Laholms kommun vill göra området runt Lugnarohögen till en mer levande plats och till ett ställe som man vill återbesöka. Foto: Johan W Jönsson

Den första delen som innehåller klassrum, stig och lekplats ska inte kosta skjortan. I det som kallas ”Steg 2” finns en butik med utställning och café och en arkeologiskola med.

Ove Bengtsson (C) är kommunstyrelsens ordförande och är den som var ordförande i Kultur- och utvecklingsnämnden när beslut fattades:

– Vi i nämnden är positiva både till Steg 1 och Steg 2. Vi har sagt ja till den första delen. Till den andra delen behövs ett större underlag innan beslut kan fattas, säger han.

Tanken är att platsen vid bronsåldersgraven ska leva upp även under lågsäsong då färre besöker Lugnarohögen. Med en bronsålderslekplats blir det mer liv och rörelse där.

En ny lekplats är redan sedan tidigare planerad i Hasslöv. Placeras denna vid Lugnarohögen kan lekplatsen samfinansieras av Kun och Samhällsbyggnadsnämnden.

På ängen bakom högen ska det slingra sig en upplevelsestig. Det ska finnas informationsskyltar och någon form av aktivitet längs grusgången.

Redan idag finns det ett vindskydd på platsen. Planen är att göra en större variant utan väggar men med tak och sittplatser för skolklasser och större grupper.

Det finns pengar i Kun:s budget för att kunna genomföra Steg 1. Även externa pengar kommer att sökas. Det är dock inte några stora pengar det handlar om i sammanhanget.

– Det är ganska odramatiska åtgärder egentligen som vi klarar inom budget. Vi vill att man börjar jobba med steg ett, säger Ove Bengtsson och fortsätter:

– Det ska vara ett antal hundra tusen kronor det rör sig om och inte miljoner i det första steget. Sedan får vi se var det landar när det gäller den andra biten.

Bengtsson tycker att även Steg 2 som handlar om att skapa ett besökscenter är intressant. Men där handlar det om helt andra summor.

– Steg 2 är en betydligt större sak. Det finns klart aktörer som är intresserade av att sponsra sådana projekt och det får man utreda vidare, säger Bengtsson.

– Vi har en ekonomi att förhålla oss till. Men blir det god respons från andra myndigheter som är med och lägger pengar tycker nämnden att det ska tittas vidare även på det.

Förhoppningen är att upplevelsestigen, bronsålderslekplatsen och utomhusklassrummet ska vara klart under nästa år. Någon exakt tid är dock inte satt än.


På ängen bakom gravhögen vill man anlägga en upplevelsestig, göra en lekplats med bronsålderstema samt ett större vindskydd än det på bilden. Tanken är att skapa en form av utomhusklassrum. Foto: Johan W Jönsson