Klik venligst
FÖRETAGANDE 2024-01-25 KL. 14:15

Tumme upp för tre nya batterilager

Av Rickard Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden är positiva till företag som arbetar med lagring av elektricitet. På senaste sammanträdet beviljade de bygglov på tre olika platser runt om i Laholms kommun.

Tumme upp för tre nya batterilager
Helios Energy har beviljats ett bygglov sedan tidigare och fick på samhällsbyggnadsnämndens januarimöte tillåtelse att bygga på ytterligare tre platser i Laholms kommun. Foto: Adobe Stock

I höstas berättade LT att företaget Helios Energy fått bygglov för att bygga ställverk och transformatorstationer nära vattenkraftverket i Karsefors.

Bygglovet var det första i sitt slag i Laholms kommun, vilket förbereder området i Lejeby för ett kommande bygge av en batterilagringsstation.

Laholmaren Mats Olofsson, som arbetar för Helios Energy, berättade i november att det var fler ansökningar på gång med adress samhällsbyggnadsnämnden. Företaget har ambitionen att bygga 10-15 batterilager i Laholms och Båstads kommuner och lämnade nyligen in ansökan om bygglov på tre nya platser.

Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom projekten.

Det betyder att företaget nu har bygglov för batterilager i Hov Sofielund utanför Vallberga, Skråmered utanför Våxtorp och i sydöstra delarna av Skummeslövsstrand.

– Det är jättebra om man kan lagra elenergi och använda den på bästa sätt, så alla partier var positiva till det här. När vi gav det första bygglovet i november så var vi den andra kommunen i Sverige, så vi är väldigt tidigt ute när det gäller det här, säger Thor Gunnar Bjelland (M).

När batterilagren kan byggas är oklart då anslutningen är beroende av elnätets kapacitet.

LÄS MER: Bygglov beviljat för Laholms första batterilager