FÖRETAGANDE 2023-03-09 KL. 12:50

Supersiffror för handeln i Laholm

Av Rickard Gustafsson

Sällanköpshandeln ökade med hela 30 procent och dagligvaruhandeln med 13 procent under 2021. Samtidigt som Attraktiva Laholm är supernöjda över handelns utveckling växer en stark oro för att tjänsten som kommunens handelsutvecklare – en nyckelfaktor till framgången – ska försvinna i kommunens sparbeting.

Supersiffror för handeln i Laholm
Tanja Olsson Öhrn, Sara Paulsson och Lars-Göran Persson är supernöjda över handelns utveckling i Laholm, men är djupt oroade över ryktet att tjänsten som handelsutvecklare på Laholms kommun kan komma att försvinna. Foto: Rickard Gustafsson

Köpmannaföreningen Attraktiva Laholm kallade under torsdagen till pressträff och kunde presentera enastående siffror för handelns utveckling under pandemiåret 2021. Pressträffens syfte var dock främst att belysa och sätta press på kommunens politiker att tänka efter, innan man fattar beslut om besparingar inom kommunen.

Föreningen har nämligen nåtts av rykten att tjänsten som handelsutvecklare ligger i farozonen och riskerar att försvinna när Laholms kommun ska spara 35 miljoner kronor.

Om så blir fallet skulle det ge oerhört negativa konsekvenser, menar Attraktiva Laholm.
– Handeln hade det oerhört tufft under många år, med många tomma butiker, och det som var förlösande var när vi fick tillgång till en handelsutvecklare i kommunen. Det har betytt oerhört mycket för handeln i hela kommunen och inte minst för handeln och aktiviteterna i centrum, säger ordföranden Lars-Göran Persson som kontaktat kommunen men inte fått ryktena bekräftade.
– Det kan gå väldigt fort att rasera om man fattar okloka beslut. Det som vi har i dag har byggts upp under en följd av år och det måste vi vara rädda om, säger Lars-Göran.

Handelsutvecklaren som funnits sedan 2017 ses som en ”spindel i nätet” och fungerar som viktig koordinator för alla aktiviteter som planeras i staden. Tjänsten fungerar också som en ”brygga” och kontaktväg för handlarna i kommunikationen med andra kommunala enheter, exempelvis vid tillståndsansökningar.
– Tack vare att det finns resurser som hjälper oss handlare att göra det så går det ha alla de här aktiviteterna i centrum. Det är så lätt att glömma bort hur allt hänger ihop och om tjänsten försvinner så kommer antalet aktiviteter i centrum att minska om ansvaret att koordinera landar på oss handlare, säger Tanja Olsson Öhrn som driver butiken Lykkemaja.

Resultatet av det blir att invånarna kommer tycka att ”Laholm är tråkigt”, menar Sara Paulsson på Tyglust.
– Så tyckte man tidigare, men det gör man inte längre. Handelsutvecklaren har också hjälpt till att få i gång shoppingturismen. Det är inte bara så att man råkar gå förbi en butik, utan människor åker faktiskt till Laholm för att shoppa, säger Sara som ser ytterligare potential om handeln knyts närmre de kultur- och turistsatsningar som görs och planeras.


Lars-Göran Persson (ordförande), Tanja Olsson Öhrn och Sara Paulsson i Attraktiva Laholm hoppas att Laholms kommun inser betydelsen av handelsutvecklaren för näringslivet i Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson


För handeln i Laholms kommun har fått ett uppsving. Siffrorna för 2021 visar en sällan skådad försäljningsökning. Attraktivas ordförande beskriver ökningen för sällanköpsvaror (+30 procent) och dagligvaror (+13 procent) som extrem och kan inte nog tacka invånarna, företagen och kommunen för deras stöd och uppslutning under pandemin.
– Vi hamnade på en sjätteplats i landet, helt otroligt. Samtidigt ska man vara ödmjuk och säga att vi fått nya butiker på Nyby som bidragit, men vi har också varit väldigt aktiva med aktiviteter och uppmanat att folk ska handla lokalt.

Siffrorna för 2022 är inte officiella, men Sara Paulsson beskriver nuläget som gott.
– Det har inte gått sämre och man märker att folk är fortsatt positiva, säger Sara men påtalar att kunderna är lite mer försiktiga nu med tanke på de stora prisuppgångarna på allsköns varor och tjänster i samhället.
– Jag är inflyttad och har varit på andra orter, men märkte direkt att laholmarna är speciella på ett positivt sätt. De visar omtanke, bryr sig och vill stötta butikerna och har en lojalitet som jag aldrig varit med om innan, säger Tanja Olsson Öhrn.

Fakta: Försäljning sällanköps- och dagligvaror i Laholms kommun, 2016-2021

Siffrorna i tabellen nedan anges i miljoner kronor.

År, Dagligvaror, Sällanköpsvaror
2021, 1 240, 439
2020, 1 099, 369
2019, 1 076, 367
2018, 1 056, 347
2017, 1 026, 341
2016, 1 005, 332
Källa: Handeln i Sverige