FÖRETAGANDE 2021-11-10 KL. 09:00

Studie- och yrkesvägledare fick en inblick i industrin

Av Joakim Ormsmarck


Det behövs arbetskraft inom industrin. Därför ordnade Made in Laholm en dag för kommunens studie- och yrkesvägledare där de fick vara med på en rad olika tillverkande företag i Laholms kommun. “Vi kommer behöva nya och duktiga medarbetare framåt i tiden”, säger Ebbe Johansson, sekreterare i Made in Laholm.

Studie- och yrkesvägledare fick en inblick i industrin
Peter Kjellberg visar runt i Spitzes lokaler i Skottorp. Företaget gör förpackningsmaskiner. Bild: Johan W Jönsson

– Vi vill ta chansen att få ungdomarna att välja rätt redan inför gymnasiestudierna. Vi ser gärna att eleverna väljer en teknisk utbildning. Antingen praktisk eller teoretisk, fortsätter han.

Därför guidade Ebbe studie- och yrkesvägledarna runt under dagen. På respektive företag tog naturligtvis folk på plats över och visade runt.
– Vi vill gärna visa upp de fantastiskt fina firmor som finns i Laholm. Jag tror inte att de har varit ute på så mycket studiebesök och då är det inte så lätt att lotsa eleverna, säger Ebbe Johansson.


Spitzes VD Peter Kjellberg, Lagaholmsskolans studie- och yrkesvägledare Amra Radoicic, Våxtorps dito Eva-Marie Svensson, Veingeskolans Emmy Wahlin och Made in Laholms Ebbe Johansson. Bild: Johan W Jönsson


Han är själv före detta företagsledare. Nu är han pensionär men han brinner fortfarande för företagande och framförallt att koppla skola till företag.
– Made in Laholm är en sammanslutning av tillverkande företag i Laholms kommun. För att kvalificera sig som medlem i föreningen måste man alltså tillverka något i kommunen.

LT var med när Spitze i Skottorp besöktes. Spitze tillverkar förpackningsmaskiner. Företaget har växt stort de senaste åren och har prisats i olika sammanhang.
– Folk har ofta en bild av hur en industri ser ut. Men det finns många olika och det är viktigt att visa upp hur det kan se ut, och att det kan vara väldigt intressant, säger Spitzes VD Peter Kjellberg.

Då var det givet för er att ställa upp på det här?
– Vi ställer upp på i princip allt som har med skola och att visa hur en industri kan vara. Vi har studiebesök från både Halmstad och Laholm och vill gärna få hit ungdomar som ska välja, säger Kjellberg.
Är det svårt att få tag på personal?
– Nu börjar det bli ganska svårt. Vi har börjat att ta in engagerade och tekniskt intresserade för att utbilda själva. Men ju högre utbildningsgrad de har, ju fortare kommer de in i verksamheten.

Studie- och yrkesvägledarna Eva-Marie Svensson, Våxtorpsskolan, Emmy Wahlin, Veingeskolan och Amra Radoicic, Lagaholmsskolan tyckte att dagen var bra.
– Vi försöker göra reklam för industrin utifrån det vi kan. Men just industrin har inte så många elever kommit i kontakt med sedan tidigare och det gör det svårare. De behöver komma ut på besök, säger Emmy Wahlin.

– Nu har vi fått en jättebra bild och det hade varit så bra om eleverna också fick en liknande möjlighet, fortsätter hon.

– Det är nästa steg. Det har varit lite svårt med tid och pengar till bussar för skolorna men det får vi ju bara lösa, säger Ebbe Johansson.

Utöver Spitze besöktes även Nilssons Special Vehicles i Laholm, HydraSpecma i Våxtorp, och Halle i Laholm under dagen.
– Det har varit en lärorik dag där vi fått se hur mycket en industri kan skilja sig från en annan, säger Eva-Marie Svensson och Emmy Wahlin fyller i:

– Ja, industrin kan vara så himla olika. Det är så brett. Många elever har en bild av en bullrig miljö med doft av metall. Men så behöver det inte vara och det är en lärdom att ta med sig.

– Det är brist på personal och om några år kommer bristen att vara ännu större. Det är verkligen något som eleverna ska ha med sig när det gör sitt val, säger Amra Radoicic.

Text: Johan W Jönsson