Klik venligst
FÖRETAGANDE 2023-01-03 KL. 10:03

Snart flödar fjärrvärmen ut över Nyby

Av Rickard Gustafsson

Efter år av förberedelser tas nu fjärrvärmeverket på Nyby industriområde i bruk. Det lär välkomnas av företagen som därmed kan bryta gasberoendet och sänka sina kostnader.
– Det känns jättebra att vi kommit så här långt, säger Sven Persson vd på Laholms Fjärrvärme.

Snart flödar fjärrvärmen ut över Nyby
Driftledaren Marcus Evald skickar in en laddning med grillkorv in i fjärrvärmepannan. Vd Sven Persson, i bakgrunden. Foto: Rickard Gustafsson

Arbetet med att gräva kulvertar på Nyby industriområde har pågått i över ett års tid och pågår fortfarande. Parallellt har fjärrvärmepannan monterats i verket på Johannesdalsvägen och är nu redo att tas i drift.

Första arbetsdagen på det nya året, 2 januari, var det dags för en enklare tillställning där starten av fjärrvärmepannan Svea (döpt efter namnsdagen) invigdes. Driftledaren Marcus Evald agerade grillmästare och kunde några minuter senare bjuda på fjärrvärmegrillad korv.
En av korvarna skänktes även som offergåva till ”pannguden” för framtida välgång.

För Sven Persson, vd för Laholms Fjärrvärme och moderbolaget Bussme Energy, var det en speciell dag.
– Det är ett jättestort steg och det är flera företag som kommer att koppla in sig på nätet nu i mitten av januari. Det är många som blir nöjda nu när deras gasavtal gått ut, säger han till LT.

Att byta ut naturgasen mot biobränsle ger inte bara en miljömässig vinst utan också sänkta kostnader. Sven Persson uppskattar, grovt räknat, att fjärrvärmen kostar hälften av vad gasen kostar.
– Man märker att många företagare är oroliga för gaspriset och tycker att det är skönt att kunna göra sig kvitt gasberoendet, säger Sven Persson.


Sven Persson, vd för Laholms Fjärrvärme och Bussme Energy, är mycket nöjd över att Laholms fjärrvärmeverk nu är i drift. Det är det andra verket i Halland och sedan tidigare har moderbolaget verksamsamhet i Getinge. Foto: Rickard Gustafsson


På plats på invigningen fanns bland annat Stefan Örjansson som driver Sjögårdens Energiflis AB i Skogaby. Företaget är en av leverantörerna av bränslet till pannan.
– Vi levererar flis till fler fjärrvärmeverk och när den här pannan går för fullt räknar vi med att vi behöver leverera 100 kubik om dagen, säger Stefan.
– Vi vill att det ska vara så lokalt som möjligt och vi har fler lokala leverantörer på gång, säger Sven Persson.

Pannan ger 3 MW i effekt och har kapacitet att årligen producera 15 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen för 750 normalvillor.
Hittills uppgår fjärrvärmeinvesteringen till 30 miljoner kronor, men Laholms Fjärrvärme räknar med att satsa ytterligare 70 miljoner i Laholm närmsta åren.

Panncentralen som nu tas i bruk inrymmer en panna, men plats finns för att bygga en likadan till.
– Den kommer vi att bygga när vi ser att den andra börjar närma sig full användning, säger Sven Persson.

I framtidsplanerna ingår, som LT kunde berätta om i slutet av oktober, att fjärrvärmisera Laholms innerstad. Flera stora fastighetsägare som Laholmshem, S Påhlsson Fastigheter och Gunnohus har uttryckt sig i positiva ordalag till en centrumsatsning.
– Vi inväntar kommunens och politikernas svar, men vi skulle kunna vara redo att starta projektet till våren om och när vi får klartecken, säger Sven Persson.

LÄS MER: ”Allt som kan sänka driftkostnaden är av intresse”
LÄS MER: Vill bryta gasberoende med fjärrvärmesatsning
LÄS MER: Nu startar bygget av fjärrvärme på Nyby industriområde


Sven Persson är inte bara vd för Laholms Fjärrvärme. Han är också morfar och dagen till ära fick barnbarnen följa med till Laholm och bli bjudna på fjärrvärmegrillad korv med ketchup och bostongurka. Foto: Rickard Gustafsson