FÖRETAGANDE 2024-01-09 KL. 06:03

Mycket kraftig ökning av konkurser i Halland

Av Rickard Gustafsson

216 halländska företag fick under 2023 kasta in handduken. Det är en ökning med 29 procent jämfört med 2022, enligt kreditupplysningsföretaget Syna.

Mycket kraftig ökning av konkurser i Halland
Byggbranschen är den av sektorerna som har det tuffast just nu. Foto: Mia Åkerman/Adobe Stock

I takt med att lågkonjunkturen bitit sig fast i den svenska ekonomin har situationen för många halländska företag blivit rejält tuff. Så tuff att de tvingats att gå i konkurs.

Antalet konkurser i Halland under 2023 slutade på 216, vilket ska jämföras med 158 året dessförinnan. Även under årets sista månad ökade konkurserna då 20 företag tvingades att ge upp jämfört med 10 under december 2022.

Även på riksnivå blev 2023 ett dystert år sett ur ett konkursperspektiv. Antalet företag som tvingades ge upp ökade med 33 procent jämfört med föregående år som också det var ett mörkt år.

Under 2022 ökade konkurserna med nio procent jämfört med 2021.

– För Hallands del kan det vara värt att notera att konkurserna ökade under nio månader 2023. Bara februari, juni och oktober visade på små minskningar. Samtidigt är det värt att notera att antalet konkurser accelererade i såväl november som i december, säger Karl Stjerna, vd för Syna.

Förklaringarna till den bekymmersamma utvecklingen är flera. Att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, till och med i recession, är en faktor som drabbat många företag, som fått känna på allt tunnare orderböcker.

– Många företag har inte heller hunnit återhämta sig efter coronapandemin och har fortfarande stora skatteskulder till staten, som en följd av att man kunnat skjuta upp sin inbetalning av sociala avgifter och moms, säger Karl Stjerna.

Andra faktorer som eldat på konkursbrasan är de senaste årens höga inflationstryck och de kraftigt stigande räntorna i dess spår, som urholkar hushållens köpkraft.

– När pengarna i plånboken räcker till allt mindre och hushållen dessutom drar ner på sina utgifter ytterligare får det konsekvenser. Det märks särskilt tydligt inom exempelvis restaurangbranschen och handeln som tidigt märker av hushållens förändrade beteenden, framhåller Karl Stjerna.

Hushållens försiktighet visar sig också i att man är mindre benägen att dra på sig nya lån samtidigt som allt fler oroar sig för att förlora jobbet, vilket en ökning av antalet varsel bekräftar.

Att byggbranschen är i kris, kan knappast ha undgått någon. Nyproduktionen har så gott som halverats trots ett stort underskott av exempelvis lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Nedgången har följts av en kraftig ökning av konkurser inom sektorn vilket framför allt drabbat mindre och medelstora bygg- och hantverksföretag, som ofta fungerar som underentreprenörer till de större aktörerna.

Allt ser dock inte nattsvart ut, understryker Karl Stjerna. De signaler som kommer om att Riksbanken förmodligen kommer att sänka räntorna under det här året, som en följd av minskande inflation, inger ett visst hopp.

– Det kan vara den vitamininjektion som både näringsliv och hushåll behöver.