FÖRETAGANDE 2022-04-13 KL. 12:58

Lokalt byggföretag hotas av sexsiffrigt vite

Av Rickard Gustafsson

Ett byggföretag i Laholms kommun riskerar vite på 200 000 kronor från Arbetsmiljöverket. Myndigheten har vid flera inspektioner, efter en arbetsplatsolycka, funnit brister i arbetsmiljön och kräver nu att företaget genomför ett batteri av åtgärder för att undvika framtida arbetsplatsskador.

Lokalt byggföretag hotas av sexsiffrigt vite
Ett byggföretag i Laholms kommun hotas av vite från Arbetsmiljöverket på 200 000 kronor. Foto: Arbetmiljöverket/Umit Yildirim

Bakgrunden till Arbetsmiljöverkets inspektion av byggföretaget kan härledas till en arbetsplatsolycka som inträffade sommaren 2021, då en anställd föll till marken från en byggnadsställning.
Utredningen visade att byggnadsställningen inte var färdigbyggd eller besiktigad och att den anställde inte använde sig av personligt fallskydd.

Olyckan ledde fram till att myndigheten vid två tillfällen senare under sommaren och senhösten besökte och inspekterade företaget.

Arbetsmiljöverket hittade flertalet brister i arbetsmiljön och har nu beslutat att företaget innan den 15 juni måste genomföra flera åtgärder annars hotar vite om 200 000 kronor.

Vid den första inspektionen kunde inte företaget uppvisa några rutiner för att anmäla och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöverket fann också att företaget inte gjort undersökningar och riskbedömningar inför takinstallationer av solceller.

Det konstateras även att företaget saknar rutiner för utbildning i första hjälpen. Först vid andra inspektionen kunde företaget, efter visst letande, presentera rutiner för första hjälpen och krisstöd. Arbetsmiljöverket menar att om inte arbetsgivaren själv har koll på rutinerna är det föga troligt att rutinerna är kända för de anställda.

De fastslår också att det vid olyckstillfället förra sommaren var anställda vid ett annat företag, som befann sig på den aktuella arbetsplatsen, som fick bistå med akut hjälp.

Arbetsmiljöverket kräver därför att företaget gör skriftliga riskbedömningar inför nya uppdrag, säkerställer att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och att det finns tillräckligt många på företaget som kan ge första hjälpen.

Företaget föreläggs också att informera varje anställd om när och hur skyddsutrustning ska användas. De ska även se till att den är individanpassad utifrån arbetsplatsförhållanden, arbetsställningar och de riskbedömningar som gjorts.

Slutligen ska det också lämnas in en redovisning om vad som ingår i företagets ställningsbyggarutbildning och hur många timmar utbildningen omfattar.