-
FÖRETAGANDE 2022-10-22 KL. 07:02

Lokala taxibolaget tappar serviceresorna

Av Johan W Jönsson

På grund av en överklagan fick Österblad Carlsson förlängt med serviceresorna i kommunen med ett år. Nu står det dock klart att det lokala taxibolaget tappar resorna från den 1 juli nästa år. Det blev inget prövningstillstånd i Kammarrätten. ”I och med att vi inte fick något i upphandlingen så ligger vi lågt”, säger taxiägaren Roger Carlsson.

Lokala taxibolaget tappar serviceresorna
Roger Carlsson på Österblad Carlsson Taxi är inte så säker på att det blir så bra med de nya som tar över serviceresorna. Taxiägaren bidar sin tid och hoppas på det bästa. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Hösten 2021 gick Hallandstrafiken ut med en upphandling om serviceresor i Laholms kommun för perioden 2022-2028. Vinnare blev Göteborgs Buss och Sennans Taxi, men beslutet hann knappt undertecknas innan en av anbudsgivarna, CabOnline Region Syd, överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg.

I februari i år kom domstolen med besked – Hallandstrafikens upphandling hade gått rätt till. Domen föll inte CabOnline i smaken och företaget ansökte därför, utan framgång, om prövningstillstånd i Kammarrätten i Göteborg. Därför blir det från halvårsskiftet nästa år Göteborgs Buss och Sennans Taxi som tar över serviceresorna i kommunen.

– Avtal ska skrivas med de som vunnit upphandlingen. Hallandstrafiken håller troligtvis på med uppstartsmöten med de bolagen som vann just nu, säger Carlsson.

När det stod klart att Österblad Carlsson inte vunnit upphandlingen tornade det upp sig mörka moln på himlen. Taxibolaget förklarade att de skulle vara tvungna att lägga ner verksamheten.

Dels skulle de anställda förlora sina jobb. Med underentreprenörer rör det sig om ett 40-tal personer. Dessutom skulle laholmarna tappa sitt enda taxibolag.

Under de fyra och ett halvt år som Österblad Carlsson haft hand om serviceresorna har det fungerat väl och många oroliga kunder hörde av sig till tidningen i samband med beskedet.

Fullt så dyster som Roger Carlsson var när beskedet initialt kom i oktober i fjol är han inte den här gången. Taxiägaren tror att det ändå kan finnas en chans.

– Vi har inte fått något i upphandlingen men vi ligger lågt. I dagsläget har vi inte sagt upp något folk. Vi kommer försöka överleva och fram till 30 juni kör vi som vanligt, säger han.

– Efter det har vi väl kommit fram till att vi ska ta lite semestrar i juli och augusti. Sedan ska vi försöka få lite mer privatkörning i Laholm och Båstad för att hålla igång ett antal bilar.

Men ni kommer inte kunna vara så många som ni är idag?

– Vi kommer inte kunna ha lika många bilar ute. Vi tappar ju direkt ett 20-tal bilar som kör åt Hallandstrafiken. Sedan ser vi vad som händer.


Österblad Carlsson tappar serviceresorna från den 1 juli nästa år. Bolaget är dock inte säkra på att de som vunnit upphandlingen löser uppdraget och då kan en ny öppning finnas. Foto: Johan W Jönsson


Roger Carlsson utvecklar och förklarar att han inte är så säker på att det kommer att bli så bra med de nya entreprenörerna.

– Det är jättesvårt att säga vad som kommer att hända men som väl är har vi med oss personalen och alla åkare i det här. Därför ska vi göra vårt bästa för att hålla igång det över sommaren.

Österblad Carlsson har träffat en av de vinnande entreprenörerna som undrade om inte de ville köra som underentreprenör. Något som Österblad Carlsson tackade nej till.

– Det var vi inte intresserade av - det är för dåligt betalt. Vi vet inte hur de har tänkt. De får placera sig i Laholm själva eller också får de leta upp någon annan som vill köra med förlust.

Låter som att ni hoppas på en öppning trots allt?


– Det är faktiskt det hoppet vi lever på nu. Att det inte ska bli så bra. De måste få ihop det till den 1 juli också och det kommer inte bli så lätt, avslutar Roger Carlsson.

Hallandstrafiken kan av förklarliga skäl inte avslöja några detaljer då de är mitt uppe i processen med de bolag som vunnit upphandlingen. Peter Gyllander är informatör på Hallandstrafiken.

– Det pågår en etableringsprocess just nu. Vi samtalar med de parter som vunnit upphandlingen och har en löpande dialog så att trafiken ska kunna komma igång den 1 juli, säger han.

Vad händer om bolagen som vunnit inte löser uppgiften?

– Vi håller på med det nu så att vi ska hinna lösa den här trafiken i god tid. Vi kan inte föregripa den process som pågår, säger Gyllander.

Kan det bli en ny upphandling om man inte får tag på underentreprenörer?

– Den diskussionen får vi ta där och då, om den uppstår. Målsättningen är att avtalet kan följas. Visar sig något annat är vi inne på hypotetiska resonemang och de vill jag inte föra i media.