Klik venligst
FÖRETAGANDE 2024-04-29 KL. 06:02

Lokal EU-toppkandidat besökte Skottorps Säteri

Av Johan W Jönsson

Ella Kardemark är tvåa på Kristdemokraternas lista inför EU-valet. Hon är just nu kommunråd i Halmstad. Ella är dock uppväxt i Laholm och var nyligen tillbaka i sina gamla hemtrakter då hon fick en runvandring på Skottorps Säteri med ägaren Lars-Inge Gunnarsson som ciceron.
– Det lokala och verklighetsnära perspektivet är jätteviktigt för mig i EU-arbetet. Jag upplever ibland att det tappas bort lite, säger Kardemark.

Lokal EU-toppkandidat besökte Skottorps Säteri
Jörgen Nilsson och Ella Kardemark blev rundvisade på Skottorps Säteri av ägaren Lars-Inge Gunnarsson. Foto: Johan W Jönsson

Hon berättar att hon avsätter en hel del tid för att träffa skogsföretagare, markägare och lantbrukare. Det handlar om att bygga kunskap och att ta med viktiga frågor.

Lars-Inge Gunnarsson är en av Sveriges största mjölkproducenter. Han visade runt Kardemark och den lokala KD-politikern Jörgen Nilsson på det väldiga säteriet.

Ella och Jörgen fick bland annat titta in hos mjölkkorna, information om gårdens egen biogasanläggning samt en titt hos de välmående kalvarna och i gårdsmejeriet.

EU:s naturrestaureringslag, som stoppades i sista sekund, var en av de saker som Lars-Inge och Ella diskuterade och de är båda överens om att den är onödig.

– Det har köpts loss mark som det gjorts naturreservat av och jag tror att det är helt onödigt. Det sköter sig själv. Det finns så mycket mark som inte sköts idag, säger Lars-Inge.

– Man kan göra det på mark som har väldigt unika värden. I övrigt anser jag att det är slöseri med skattepengar, fortsätter han.

Ella är enig med Lars-Inge i frågan:

– Jag känner ett stort engagemang för landsbygden och skogen. Det är samstämmigt kring det här. Syftet med direktiven är gott men de 27 medlemsländerna har helt olika förutsättningar.

– Ett av syftena är att värna den biologiska mångfalden. Men tittar vi på den svenska skogen är det motsträvigt. Här gynnas den biologiska mångfalden av att skogen brukas, säger hon.

– Det är samma sak med betande djur. De betande djuren gynnar den biologiska mångfalden. Det är viktigt att bevaka det svenska perspektivet i EU, fortsätter Ella.

I de östra delarna av Laholms kommun och i Markaryd finns idag få betande djur. Lars-Inge frågar sig hur man tänkt få djurägare att våga släppa sina djur på betesmark där.

– Jag fattar inte hur de ska kunna hitta de bönder skulle vilja släppa sina djur där med vargtryck, kostnader för stängsel. Dessutom får man inte dika ur för att det är för vått, säger han.

Frågor som rör jord- och skogbruk är viktiga för EU-kandidaten Ella Kardemark. För att samla kunskap möter hon människor som verkar inom näringen. Foto: Johan W Jönsson

Ella förklarar att hon tycker att det är bra att det finns ett ramverk för jordbrukspolitiken i EU. Men hon menar att det behöver finnas en större flexibilitet.

– Skogen tycker vi till exempel att EU ska backa ifrån då den ser så olika ut i de olika länderna, säger hon.

Lars-Inge anser att den detaljstyrning EU ägnar sig åt idag är onödig. Han tror inte att den gynnar någon långsiktighet utan att det istället bidrar till att det bidragsoptimeras.

– Det kan ju inte vara det vi egentligen vill. Varje år är det nästan en helt ny set up för hur olika saker tolkas. Det är väldigt frustrerande, säger han och Ella svarar:

– Det är sagt att EU har en princip när det gäller nya pålagor, att det är en in och en ut. Men det följs inte riktigt. Jag tycker att ambitionsnivån snarare måste vara att minska regelbördan.

Den allra viktigaste EU-frågan för Lars-Inge är att det finns en gemensam front utåt när det gäller klimatet.

– Vad kan vi göra när det gäller klimatfrågan och kan vi verkligen uppfylla kraven? Som det ser ut just nu ser det inte speciellt ljust ut och det är bekymmersamt.

Lars-Inge förklarar varför han valt att ta emot en potentiell framtida EU-politiker.

– Det är viktigt att de politiker vi har har en verklighetsförankring. Jag tycker att politiker ska ut och träffa vanliga människor och få med sig deras erfarenheter, säger han.

Ella berättar varför hon väljer att göra besök som det på Skottorps Säteri:

– Jag verkar lokalt idag och stöter på direktiv från EU-nivå. Det är viktigt att bygga kunskap kring lilla perspektivet i de stora frågorna. Tappar man det kan man nog inte göra nytta för någon.

– Jordbruket och landsbygden är stora EU-frågor. Då vill jag gärna möta personer som verkar som företagare där och vet hur det fungerar i verkligheten. Det är för att bygga kunskap.

Är det någon fråga som är extra viktigt för dig?

– Det är de här områdena. Landsbygden och skogen samt arbetsmarknadspolitiken. Genomgående tycker jag att svenska förhållanden kräver svenska beslut.

– Klimatet behöver hanteras på EU-nivå med gemensamma målsättningar. Men om vi som union ska lyckas nå målen måste vägen dit få se lite olika ut i de olika länderna, säger Ella.

Valet till Europaparlamentet äger rum den 6-9 juni. KD har två platser idag och siktar på att behålla sina mandat. Kardemark är tvåa på listan efter Alice Teodorescu Måwe.