FÖRETAGANDE 2023-11-01 KL. 09:20

Laga Rostfritt nominerat som årets samverkansföretag

Av Johan W Jönsson

Laga Rostfritt i Knäred är en av tre finalister till att bli årets samverkansföretag inom Teknikcollage i Sverige. ”Deras samarbete med skolan har inte bara stärkt branschens kompetensförsörjning, utan har även inspirerat och motiverat andra företag att utveckla liknande samarbeten”, står det i motiveringen.
– Lite överraskande men det är alltid kul att få sätta Laholm och Osbecksgymnasiet på kartan ytterligare, säger Laga Rostfritts VD Eskil Hartman.

Laga Rostfritt nominerat som årets samverkansföretag
Eskil Hartman är VD på Laga Rostfritt i Knäred. Han gläds över nomineringen och är mycket positiv till projektet där hans företag tagit emot lärare och elever för undervisning på plats. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

I ett pilotprojekt har klassrummet flyttats ut till företaget. Elever på Osbecksgymnasiets industritekniska program har haft utbildning på plats ute i verkligheten.

Industribranschen skriker efter kompetent arbetskraft. För att göra yrkena mer attraktiva såg Teknik Collage att näringslivet behövde samarbeta mer med skolorna.

– Det känns som att vi är något på spåret med det här. För oss är det en förmån att få jobba med ungdomarna och att stärka dem i deras utveckling, säger Hartman.

Skolorna har svårt att hålla jämna steg med den tekniska utveckling som sker. Men ute på företagen kan eleverna få ta del av den senaste tekniken.

– Vi har en fiberlaser som eleverna har fått utbildning på. Att vi kan ge tillgång till en maskin som de kanske inte haft tillgång till annars är bra både för dem och i förlängningen även för oss.

– Vi får visa upp vårt företag och eleverna får se hur det är på en arbetsplats. Så småningom blir det ungdomarnas vardagsmiljö att röra sig på en industri, fortsätter Hartman.

Kan det även hjälpa till med försörjningen av anställda?

– Definitivt! Så egoistisk är man ju. Vi får träffa ungdomarna och då har man kanske ett försprång den dag man ska anställa. Vii har redan anställt en kille från Osbeck.

Hartman vet att det är fler företag som är intresserade av att vara med om projektet får en fortsättning. Att ställa en maskin till förfogande för lärare och elever är ett sätt.

– Ofta går inte maskinparken man har 24/7. Så med lite planering och framförhållning kan man avvara maskinen ett antal schemalagda timmar för skolor.

Hur känns det att vara nominerad?

– Jag tycker att det kul för kommunen, oss företag och för Osbeck. Att vi blir satta på kartan ytterligare. Jag tycker att det är viktigt med samverkan mellan företag och skola.

– Det är bra om vi kan öppna upp och vara mer transparenta. Vi har ett gemensamt mål och det är att få ungdomarna anställningsbara så välutbildade som möjligt.

Pilotprojektet har genomförts i Laholms och Falkenbergs kommuner via stöd från TEK Kompetens. Med tanke på hur framgångsrikt det varit lär det bli en fortsättning.

– Projektet utvärderas av Teknik Collage nu. Jag är verkligen positiv. Visar fler företag intresse ökar trycket. Jag tycker att hela den här grejen känns väldigt mycket 2023, avslutar Hartman.

Vinnaren koras vid rikskonferensen i Göteborg den 21-22 november.

Motivering:

Laga Rostfritt har på ett enastående sätt bidragit till att utbildningarna inom Teknikcollege utvecklas och anpassas för att möta branschens behov av kompetens. Genom deras nytänkande och framåtblickande arbete har de varit med och testat, utvecklat och utvärderat ett nytt sätt för lärande som har visat sig vara engagerande för såväl elever, lärare och personal. Deras samarbete med skolan har inte bara stärkt branschens kompetensförsörjning, utan har även inspirerat och motiverat andra företag att utveckla liknande samarbeten.