FÖRETAGANDE 2021-11-11 KL. 06:47

Industriföretag nekas coronastöd av staten

Av Joakim Ormsmarck

Ett tillverkningsföretag i Laholms kommun nekas coronastöd av Tillväxtverket. Myndigheten anser inte att företaget uppfyller kriterierna och de går därmed miste om permitteringsstöd för de fem månader de ansökt om.

Industriföretag nekas coronastöd av staten

Ett industriföretag i Laholms kommun nekas pengar enligt lagen om stöd vid korttidsarbete, så kallat permitteringsstöd. Beslutet är fattat av Tillväxtverket som gör bedömningen att företaget inte uppfyller kriterierna.
Företaget hade sökt stöd för perioden från februari till och med juni 2021, men myndigheten anser inte att företaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Permitteringsstödet infördes för att hjälpa företag i drabbade branscher att ta sig igenom coronapandemin och kan sökas för tiden till och med september 2021.