FÖRETAGANDE 2022-08-06 KL. 07:58

Hög efterfrågan på stängsel

Av Carina Nilsson

Efterfrågan på olika typer av stängsel växer. Det märker Joel Brunnberg och Rebecca Grönlund som sedan ett drygt år tillbaka driver ett stängselföretag med bas på Hallandsås.

Med hjälp av trä- och elstaket hjälper de markägare att skydda nyplanterad skog, stänga ute vildsvin eller skapa en bra beteshage.

Hög efterfrågan på stängsel
Joel Brunnberg och Rebecca Grönlund är noga med säkerheten vid val av stängsel. När de bygger en paddock för ridning gäller det att tänka utifrån häst och ryttares säkerhet. Foto: Carina Nilsson

Joel Brunnberg har jobbat med att sätta stängsel under många år, men tidigare var det mest en hobby. Hans huvudsakliga sysselsättning var sjömansyrket.

– Jag jobbade som reparatör på en färja vilket innebar att jag låg ute två veckor i sträck och var hemma tre veckor. Men när jag träffade Rebecka och vi blev en familj så var det dags att gå i land. Det var inte roligt att ligga ute till sjöss två veckor i sträck längre, säger han.

I stället för att fortsätta m ed stängslingen i egen regi blev han franchisetagare åt danska Poda och startade Poda Stängselcenter Hallandsås.

– För mig blev det en stor skillnad när jag inte längre behövde göra allting själv. Nu finns det ett koncept i botten där jag får hjälp med marknadsföring, inköp av material och mycket annat. Det gör att jag kan koncentrera mig mer på själva stängslingen, säger Joel.


Joel och Rebecca trivs med att arbeta tillsammans. Foto: Carina Nilsson


Ända sedan starten för ett drygt år sedan har det varit mycket att göra. För att täcka upp vid arbetstopparna har Rebecca gått in och jobbat tillsammans med Joel.

– Jag driver ett eget företag inom biodling och jobbar även deltid som anställd. Nackdelen är att vi båda har högsäsong på sommaren, men samtidigt har man kanske en annan förståelse för varandra när vi båda är företagare. Det blir också mer och mer att vi jobbar tillsammans i båda företagen. Vi trivs med att arbeta ihop, säger Rebecca.

Att satsa på stängsling visade sig vara en god idé. Efterfrågan på företagets tjänster är stor. Med bas i hemmet på Hallandsås jobbar de åt både markägare, lantbrukare och privatpersoner. Kunderna finns mellan Österlen och Småland, men framför allt i norra Skåne och södra Halland.

– Förr var lantbrukarna oftast tusenkonstnärer som fixade det mesta själv. Idag är man mer nischade och tar oftare in hjälp för olika saker som man inte är bra på själv, säger Joel.

Han och Rebecca åtar sig alla typer av stängslingsuppdrag. Något som har blivit vanligare är att stängsla för att hålla rovdjur borta.

– Just nu har länsstyrelsen uppmärksammat att det kanske håller på att bildas ett andra vargrevir i Skåne, och det märks direkt hos oss. Så fort det skrivs mer om varg i närheten så ökar efterfrågan på rovdjursstängsel som ska skydda mot både varg och lo. För den typen av stängsel kan man också söka bidrag hos länsstyrelsen, säger Joel.

Hög efterfrågan är det också på stängsel för att stänga ute vildsvin, där både lantbrukare och privatpersoner vill få upp låga elstängsel som brukar hålla vildsvinen borta. Skogsägare vill sätta staket för att skydda nyplanterad skog mot rådjur och älg.


Hela familjen är engagerade. Zacharias Grönlund och familjens hund fick hänga med resten på jobbet en stund. Foto: Carina Nilsson


– Vi jobbar också med att förvandla skog till betes- och hagmark. I Unnaryd har vi ett projekt där vi stängslar en hage för kor, där djuren betar och återskapar landskapet som det såg ut innan det började växa igen. Det är väldigt mycket variation på uppdragen, säger Joel.

-- Något som också har ökat är efterfrågan på hundgårdar, rastgårdar och hundkojor. Det är förmodligen en pandemieffekt, då väldigt många skaffade hund, säger Rebecca.

Både Joel och Rebecca brinner för djur, natur och biologisk mångfald. De gläds när de ser att deras arbete kan göra skillnad.

– Människan har länge tagit för mycket plats, vi måste hitta fler sätt att samexistera med djur och natur. Att stängsla in det vi vill skydda är ett sätt, säger Rebecca.

Att jobba hållbart med själva stängslingen är också viktigt för dem, liksom säkerhet.

– Poda satsar på kvalitet och vissa produkter har 20 års garanti. För oss är det viktigt att vi gör ett gediget jobb, som ska hålla länge, säger Joel.

– Det är också skönt att jobba fysiskt och att se ett resultat av det man gör, säger Rebecca.

– Vi är också väldigt noga med säkerheten. Beroende på vilket djurslag det handlar om behövs olika sorters stängsel och lösningar. En häst ska inte kunna fastna i ett fårstaket till exempel. Ska man ha flera olika djurslag i en hage hittar vi en lösning för det, säger Rebecca.

Trots att företaget bara är ett år gammalt har de redan planer på att utöka.

– Fortsätter beställningarna att komma i samma takt som nu så kommer vi att antingen behöva anställa en person eller ta hjälp av någon med F-skatt för att det inte ska bli för långa väntetider, säger Joel.