Klik venligst
FÖRETAGANDE 2024-03-07 KL. 16:24

Här ska Laholmshems nya högkvarter byggas

Av Rickard Gustafsson

Laholmshem och Kommunfastigheter har i åratal velat samla sina anställda under samma tak. Nu har styrelsen kommit till skott och beslutat att ett nytt högkvarter ska byggas på Repslagaregatan för en budgeterad prislapp på totalt 117 miljoner kronor.
– Det blir ingen lyxig byggnad, säger ordföranden Roland Gottfridsson (C).

Här ska Laholmshems nya högkvarter byggas
Laholmshems styrelse har pekat ut platsen där det nya högkvarteret ska byggas. Det blir i anslutning till kommunens centralförråd på Repslagaregatan, några stenkast från Diab. Foto: Rickard Gustafsson

I nästan tio års tid har de kommunägda fastighetsbolagens verksamheter legat utspridda i paviljonger på olika ställen, Repslagaregatan och på Trulsgården.

Styrelsen i Laholmshem/Kommunfastigheter är på det klara att nu måste saker hända och beslutade på senaste sammanträdet att bygga nytt.

Det tyngsta argumentet är att dagens lokaler huserar under så kallade tillfälliga bygglov, vilka löper ut om fyra år och kan inte förlängas. 2028 måste helt enkelt en permanent lösning finnas på plats.

– Vi har diskuterat det här under mina fem år i styrelsen och det är ingen panik, men vi måste komma fram till en slutgiltig lösning. Man säger ju att man ska bygga under lågkonjunktur och det är det vi gör nu, säger styrelseordföranden Roland Gottfridsson.

Diskussionerna om placering har gått fram och tillbaka och den ursprungliga planen att förlägga högkvarteret till Trulstorp sprack när man nekades bygglov för parkering.

Sedan Laholmshem 2015 lämnade fastigheten vid busstationen har man huserat i inhyrda paviljonger med tillfälligt bygglov på Repslagaregatan. Så är även fallet med paviljongerna i Trulstorp. Foto: Rickard Gustafsson

I fjol låg en tomt bakom bussgaraget på Sofiero bra till, men till sist kom man fram till att Repslagaregatan är bästa platsen.

– Laholmshems hyresgäster ska ha ett kontor i Laholm. Det finns en detaljplan som tillåter byggnation här och vi äger tomten själva. Vi får också en samverkan med kommunens centralförråd och kan samutnyttja allt från biltvättar, arbetsfordon, verktyg med mera och det är också en ambition från båda parter att hitta synergieffekter, säger vd Peter Johansson.

En enig styrelse har beslutat att investera totalt 117 miljoner kronor i projektet, vilket lånefinansieras. De nya administrations- och driftslokalerna, i två plan, blir 2 500 kvadratmeter stora och har budgeterats till 87 miljoner.

– Det här är en bra plats tycker jag. Det blir ingen lyxig byggnad utan det är en praktisk byggnad som ska tjäna våra verksamheter, säger Roland Gottfridsson som hoppas att kommunfullmäktige redan under våren ställer sig bakom investeringen.

Maskinhall/verkstad beräknas kosta sju miljoner och att fixa utemiljön med parkering, staket, grindar, och grönytor på det 10 800 kvadratmeter stora området kostar åtta miljoner.

För att bereda plats för bygget kommer kallförråd, carportar och växthus att behöva rivas och återuppbyggas, vilket är budgeterat till 15 miljoner kronor.

– Det klart att det är jättemycket pengar, men prismässigt ligger det på 35 000-40 000 kronor/kvadratmeter när man bygger nytt i dag. Så det är en helt rimlig kostnad, säger Peter Johansson.

Peter Johansson, vd för Laholmshem och Kommunfastigheter, ser fram emot dagen då bolagen och dess anställda är under samma tak. Foto: Rickard Gustafsson

Samtidigt ska man bära med sig att dagens lokaler vare sig är ändamålsenliga eller ekonomiskt fördelaktiga. Paviljonghyrorna på Repslagaregatan och Trulsgården gräver djupa hål i bolagens ekonomi.

– De kostar absolut sin slant. Hyresmässigt blir det lite dyrare hyra att bygga nytt och i rena pengar handlar det om ett par hundra tusen dyrare per år jämfört med paviljonglösningen. Men en ny byggnad blir också mer energieffektiv så det här kommer att bli bra, säger Peter Johansson.

Det finns också mjuka värden att ta hänsyn till. Gång efter annan har medarbetarundersökningar och avgångssamtal låtit påskina problematiken med att verksamheterna inte är samlokaliserad.

Johansson berättar att det varit långt ifrån optimalt, men att man försökt göra det bästa av situationen under de snart tio åren.

– Rent kontorsmässigt är paviljongerna bra, men det håller inte i längden och ute på Trulsgården sitter folk på varandra. Det har påverkat verksamheten att sitta separat. Vi är två bolag men drivs som ett och att vi suttit utspridda innebär att man tappar det dagliga kunskapsutbytet och den kollegiala gemenskapen.

– Effektivitetsmässigt tappar vi också. Det körs väldigt mycket mellan kontoren och det måste bokas tid för möten. Nej, det är inte bra, säger Laholmshems vd.

En annan sak som talar för en permanent lösning på Repslagaregatan är trafiksituationen vid av- och påfarten till Trulsgården. Både vd och styrelseordförande menar att den är direkt farlig ur ett säkerhetsperspektiv och säger att det bara är en tidsfråga innan det sker en allvarlig olycka.

Går allt enligt planering, med politiska beslut, upphandling, projektering och byggtid, kan det nya högkvarteret stå på plats i början på 2027.

Laholmshems bilar uppradade ute vid Trulsgården. Trafiklösningen vid 24:ans av- och påfart vid Trulstorp sätter personalens liv och hälsa på spel dagligen. Ett tungt argument för att samlokalisera. Foto: Rickard Gustafsson