Klik venligst
FÖRETAGANDE 2022-08-22 KL. 07:00

Grisstallet blev laboratorium

Av Carina Nilsson

I ett ombyggt grisstall i Menlösa utförs avancerade analyser av foder- och jordprover åt lantbrukare över hela Norden.

Ägarna till företaget Lantbruks Analys bor i Menlösa, Kalmar och på Lofoten. Företaget driver de både digitalt och på plats. Dessutom har de en vision om att rädda de svenska bönderna.

Grisstallet blev laboratorium
I ett före detta grisstall i Menlösa analyseras foderprover från hela Norden. Anna Andersson och Charlotte Åkerlind är två av delägarna. Den tredje bor i Norge. Foto: Carina Nilsson

Företaget Lantbruksanalys startade för tre år sedan efter att Anna Andersson, Charlotte Åkerlind och Per Ivar Skaanevik slog sig samman och bildade ett bolag.

Anna Andersson är den som bor på gården i Menlösa tillsammans med sin man. Men Charlotte har hon haft som kollega under många år tidigare.

– Vi har jobbat tillsammans på både Hushållningssällskapet och i flera olika analysföretag. Men vi kände båda två att en stor organisation inte passade oss. När vi fick kontakt med Per Ivar, som både är mjölkbonde och dataingenjör kände vi direkt att vi hade samma synsätt och en samlad kompetens för att serva lantbrukare med personlig service och ett helhetstänk, säger Charlotte.

Eftersom Charlotte bor i Kalmar och Per Ivar utanför Lofoten i Norge träffas de allt som oftast på distans.

– Det funkar alldeles utmärkt att hålla möten och diskutera saker över datorn eller telefon. Vi samarbetar med några labb i Europa, USA och flera andra länder när det är fråga om speciella analyser och ibland har vi digitala fikaraster tillsammans med dem, säger Anna.


Anna och Charlotte tar en titt på ett av proverna med grovfoder som ska analyseras. Foto: Carina Nilsson


För Anna, som är den som tar emot prover och hanterar dem manuellt, är även läget i Menlösa optimalt.

– Det är väldigt bra förbindelser hit med närhet till både E 6 och E 4, flygplatser och kontinenten. Det är viktigt att proverna kan analyseras så fort som möjligt eftersom värdena kan påverkas om transporten drar ut på tiden, säger hon.

– Dessutom är det en region med många lantbruksföretag och många djur i närheten i Halland, Skåne och Danmark, säger Charlotte.

Deras största arbetsområde är analys av grovfoder med tillhörande helhetsrådgivning till kunderna.

– Ett bra grovfoder, till exempel hö eller ensilage, kan täcka ett djurs alla behov och spara mycket pengar åt djurägare som slipper komplettera med dyrt kraftfoder. För att en ko ska kunna producera mycket mjölk behöver den också ha rätt foder. När vi gör en analys kan vi se om det behövs mer protein eller fibrer till exempel, säger Charlotte.

Även analys av jordprover blir mer och mer vanligt.


Många djur äter hela ärtväxten. Provet ska sättas in i en ugn för att Anna ska kunna mäta hur mycket vatten fodret innehåller. Foto: Carina Nilsson


– Det hänger tätt ihop med hur fodret blir. Om jorden är beskaffad på ett visst sätt eller fattas något så behöver man gödsla eller komplettera för att det ska växa bra och för att man ska få det resultat man vill i form av energi, protein och annat.

Företagets verksamhet har vuxit snabbt. Förra året gjorde de 2000 analyser, och i år har de redan kommit upp i 800 – trots att säsongen bara har börjat.

– Vi tror att det har framtiden för sig. Med klimatförändringar och ett väder som växlar allt mer mellan blött och torrt har det blivit svårare att göra som man alltid har gjort, säger Charlotte och tar ett exempel:

– Om man lägger på gödsel och det strax efteråt kommer en torrperiod, som vi har haft nu till exempel, då kan växterna inte ta upp kvävet och i stället kan det omvandlas till nitrat. Nitrat är farligt för både människor och djur i för höga doser då det hindrar syreupptagningen i blodet. Det kan leda till nitratförgiftning som kan orsaka kvävning. Att analysera sitt foder är billigt i jämförelse med vad det kan kosta om något går fel.

Det händer också att de får in analyser av foder där man misstänker att något är fel med fodret, och det gäller för dem att ha koll på vilka regler myndigheterna utfärdar. Alla tre står dessutom med ett ben i lantbruket vilket de tror är en stor fördel.

– Vi hade en familj som kom förra julen då flera av deras kalvar blivit sjuka. Veterinären hittade ingen särskild orsak och man misstänkte fodret. För mig var det självklart att ställa upp även om det var jul och att stötta familjen så mycket jag kunde, säger Anna och tillägger att kalvarna tillfrisknade.

Förutom att få företaget att växa har alla tre delägarna en vision om att faktiskt rädda de svenska bönderna.

– Det handlar om lantbrukarnas lönsamhet som måste stärkas. Gör vi det kan vår självförsörjningsgrad öka och vi kan minska på importerade livsmedel och handelsgödsel, säger Charlotte och fortsätter:

– Det finns alternativ både vad gäller grödor, gödning och sättet vi odlar på. Vid så kallad regenerativ odling, som ökar i världen, är den största vinsten just bättre lönsamhet genom bland annat bättre djurhälsa och mindre insatsvaror. Vi kan fixa vår egen mat i Sverige och samtidigt få jordarna i balans. På köpet minskar vi näringsläckaget. Vi vill jättegärna vara ett bollplank till lantbrukarna i detta och det är en fråga som vi alla tre brinner för, säger Charlotte.

Carina Nilsson