FÖRETAGANDE 2022-05-21 KL. 14:00

Företagarna vill sudda ut kommungränsen

Av Carina Nilsson

I stället för att jobba på varsitt håll, skulle Företagarna i Laholm och Båstad ha mycket att vinna på att gå samman och jobba över kommungränsen.

Det anser Stefan Andersson som är ordförande i Företagarna i Laholm.

Företagarna vill sudda ut kommungränsen
Stefan Andersson är ordförande i Företagarna i Laholm och skulle gärna se ett samgående med Båstad. Foto: Carina Nilsson

I verksamhetsplanen har Stefan Andersson tagit upp en önskan om att bli en gemensam förening med Båstad.

– Vi tror att vi skulle ha mycket att vinna på det, genom att till exempel ordna gemensamma events och aktiviteter. Då skulle vi vara fler som hjälps åt vid de tillfällena, och vi skulle bara behöva en styrelse. Båstad-föreningen har periodvis saknat en styrelse, och då legat nere, men just nu är de i gång igen, säger han.

Båda föreningarna organiserar främst småföretagare idag. Merparten jobbar ensamma eller har ett par- tre anställda. I Båstad har föreningen cirka 50 medlemmar och i Laholm 130 medlemmar.

– Vi har många hantverkare bland medlemmarna och för dem är nog kommungränsen redan ganska utsuddad. Men blir vi i Halland inbjudna till en aktivitet i Varberg så tycker många att det är för långt att åka och tar för mycket tid. För våra medlemmar är geografisk närhet viktig, säger Stefan Andersson.

Svårigheten med att eventuellt slå ihop föreningarna handlar om att de tillhör två län.

– Företagarna har så kallade servicebolag som sköter ekonomi och administration. Där har Skåne ett eget sådant, medan vi i Halland har gått upp i det riksgemensamma servicebolaget. Personligen hade jag helst sett att vi gick med i Skåne, ju mer decentraliserade vi är desto bättre tror jag, säger Stefan Andersson.

För att ett samgående ska bli aktuellt krävs också beslut på respektive årsmöte vilket hålls i början av nästa år.