FÖRETAGANDE 2022-01-19 KL. 15:21

Djurproffset behöver mer yta – utvidgar lokalen

Av Johan W Jönsson

Djurproffset i Laholm behöver större yta och kommer därför att utvidga nuvarande lokal med ytterligare 100 kvadratmeter. ”När vi flyttade in tyckte vi att detta var en stor lokal. Men nu börjar vi bli trångbodda”, säger delägaren Sandra Håkansson som driver företaget tillsammans med Linda Jensen.

Djurproffset behöver mer yta – utvidgar lokalen
Sandra Håkansson och Linda Jensen på Djurproffset behöver mer butiksyta. Den nya delen syns genom dörrhålet. 100 kvadratmeter till blir det. Foto: Johan W Jönsson

De nuvarande 500 kvadratmeterna räcker inte. Djurproffset på industriområdet i Laholm behöver växa och tar därför över en del av grannföretaget AD Bildelars lokaler. AD behöver inte så stor yta som de har då de får så snabba leveranser och samtidigt behöver Djurproffset utöka.

– Alternativet hade varit att flytta till en annan större lokal men det ville vi egentligen inte. Vi trivs här och det är ett bra läge. Vi har många spontankunder, säger Sandra Håkansson.

Djurproffset startades år 2013 och lagret har byggts upp efter hand på kundernas efterfrågan. Det är uppenbart att företaget har fyllt en nödvändig lucka i Laholm.

Djurägandet i Sverige har ökat under pandemin och Sandra och Linda tror inte att det är en avtagande trend.

– Efterfrågan på våra produkter och tjänster har ökat. Folk skaffar mer husdjur. Pandemin har hjälpt till men vi tror att det kommer hålla i sig även efter, säger Linda.

– I och med att pandemin hållit i så länge har folk ändrat sitt sätt att leva och många har fäst sig väldigt mycket vid sina djur, fyller Sandra i.


Djurproffset säljer både akvarie- och dammfiskar. Båda sorterna är populära nu när folk spenderar mer tid i hemmet. Foto: Johan W Jönsson


Djurproffset erbjuder djurtillbehör av alla de olika slag och man har även ett brett sortiment av djurfoder. Hundtrim, hundbad, kloklippning och tandstensskrapning finns bland tjänsterna.

– Vi säljer även akvariefiskar och dammfiskar. Det har varit väldigt uppskattat och vi ser också att det är något som ökar. Många lägger mer tid och energi på hemmet, säger Sandra.

Har ni fler djur?

– Vi kan ta in gnagare på beställning om det behövs. Men vi har valt att satsa på det här med fiskarna. Man måste hinna med att sköta om också, fortsätter Sandra.

Just för att hinna med kommer personalstyrkan utökas med ytterligare anställda. Idag är det fem personer som jobbar i företaget inklusive Linda och Sandra. Två av de anställda är hundfrisörer.

Den nya ytan blir inte dedikerat något särskilt utan det handlar om mer butiksyta så att sortimentet kan breddas och kan kompletteras med ytterligare produkter.

– Vi är ingen kedja och är därför inte bundna av några avtal. Många gillar vårt breda sortiment och är beredda att köra en bit för att komma hit. Det märker vi inte minst på helgerna, säger Sandra.

Kunderna kommer både från kommunen och från grannkommunerna Halmstad, Båstad och Ängelholm.

Utbyggnaden ska vara klar i maj. Då fyller Djurproffset i Laholm nio år.