FÖRETAGANDE 2023-12-06 KL. 11:03

43 procent fler konkurser i Halland

Av Rickard Gustafsson

43 procent fler halländska företag tvingades kasta in handduken i november jämfört med samma månad ifjol. Främst är det bygg- och restaurangsektorn som har störst problem.

43 procent fler konkurser i Halland
Byggbranschen har bromsat in rejält senaste tiden och även restaurangbranschen känner av lågkonjunkturens effekter. Foto: Adobe Stock

Det ekonomiska läget i lågkonjunkturens Sverige ser fortsatt bekymmersamt ut, framför allt för små och medelstora företag.

På riksnivå ökade konkurserna i november med 19 procent (924), visar statistik som sammanställts av kreditupplysningsföretaget Syna.

I Halland ser situationen än värre ut där 33 företag kursade förra månaden – en ökning med 43 procent.

Två branscher pekas ut för att ha det tuffast.

– Byggbranschen, som en följd av det dåliga konjunkturläget och stopp för många nya byggprojekt, fortsätter generellt sett att ligga i topp när det gäller konkurser. November månad utgör inget undantag, förklarar Karl Stjerna, vd på kreditupplysningsföretaget Syna.

Även inom restaurangsektorn är konkurstrycket högt.

– Det är en konsekvens av att allt fler håller allt hårdare i plånboken, säger Karl Stjerna.

Både bygg- och restaurangsektorn är branscher med små marginaler, där varje månads resultat kan avgöra om företaget ska överleva eller inte.

– För mindre företag inom byggbranschen kan en utebliven betalning eller en försening få allvarliga konsekvenser. Många av de stora byggföretagen är dessutom kända för att dra på sina betalningar till sina mindre underleverantörer, säger Karl Stjerna.

Syna ser även att företag inom handeln har det besvärligt och där står hoppet för många till julhandeln.

Bland de företag som gjort konkurs i november finns ett betydande antal företag som fått tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar som en följd av bland annat coronapandemin och höga energipriser.

Höjda räntor har också inneburit att belånade företag som tidigare klarat sig har svårt att få verksamheten att gå runt.