FÖRENINGSLIV 2023-05-31 KL. 09:32

Vindsnurrorna blåser pengar över föreningslivet

Av Johan W Jönsson

I år fick elva föreningar i Laholms kommun dela på den så kallade vindbonusen från SR Energy. Pengarna gick bland annat till bidrag för en paragolftävling, gympamattor och en hjärtstartare.

Vindsnurrorna blåser pengar över föreningslivet
Elva föreningar från Laholms kommun fick ta emot pengar från vindbonusen. Utdelningen skedde i Knäreds bygdegård. Foto: SR Energy

Vindbonusen delades ut för första gången 2013. I år det alltså elfte gången som föreningslivet i Laholms kommun får gagn av vindrakraftsparken i Grytsjö/Uddared.

Syftet med bonusen är att stärka det lokala föreningslivet kring SR Energys vindparker. ”Föreningarnas starka eldsjälar bidrar till en meningsfull och aktiv fritid för många.”

Laholms GK fick del av vindbonusen inför sin rikstäckande tävling för funktionshindrade på Paragolftouren. Pengarna går bland annat till handikappramper till utomhustoaletterna.

– Det fina med vår sport är att alla kan tävla på lika villkor, utifrån sitt eget handikapp, säger Bertil Johansson från golfklubben.

Utöver Laholms GK fick Caprifolen, Våxtorps bygdegårdsförening, Fub lokalföreningen Laholm, SK Stimmet, Hishults Byalag, Friluftsfrämjandet Knäred, Knäreds Bygdegårdsförening, Le Petit Bouleklubb, Floalt MC och Mötesplats Kvarnen ta del av årets vindbonus.


Carina Wickander och Lena Persson från Hishults Byalag fick 25 000 kronor som ska gå till en hjärtstartare. Foto: SR Energy


Föreningarna kommer att använda pengarna till varierande aktiviteter och utvecklingsprojekt. Caprifolen Voltigeklubb sökte bidrag till gympamattor för sin hall.

– Vi har byggt en isolerad hall i ridhuset för att öka tillgängligheten och då behövs fler gympamattor. De används för ökad säkerhet vid uppvärmning och övningar, säger Rita Altenburg från klubben.

Byalaget i Hishult hade sökt Vindbonus till en hjärtstartare till byalagets fastighet. Placeringen handlar om att den ska vara lättillgänglig för alla.

– Den ska vara tillgänglig alla tider, för alla Hishults invånare och vi kommer att ordna utbildning på den, säger Carina Wickander från byalaget.

Två av föreningarna som fick Vindbonus ska använda bidraget till att energieffektivisera sina föreningslokaler. Bland annat Friluftsfrämjandet i Knäred som äger Parkstugan i Knäred.

– Stugan är navet i vår verksamhet. Alla samlas där och allt materiel förvaras och sköts där. Vi behöver energieffektivisera och har sökt bidrag till installation av luftvärmepump, säger Dan Kagg.

Vindbonusen delades i år ut på Knäreds bygdegård. Passande då inte mindre än fyra föreningar från byn fick ta del av pengarna.


Dan Kagg från Friluftsfrämjandet, Bertil Johansson från Laholms GK och Tanja Altenburg från Caprifolen gladdes alla över att få ta del av vindbonusen. Foto: SR Energy