FÖRENINGSLIV 2022-05-18 KL. 07:02

Tolv föreningar fick del av vindbonusen

Av Johan W Jönsson

Tolv föreningar fick dela på 200 000 kronor när den så kallade vindbonusen delades ut. Det är vindkraftsbolaget SR Energy som tidigare hette Stena Renewable som delar ut pengarna.

Tolv föreningar fick del av vindbonusen
Efter två års uppehåll på grund av pandemin kunde vindbonusen åter delas ut vid en fysisk träff. Representanter från de tolv lyckliga utvalda föreningarna deltog. Foto: SR Energy

Det var tionde gången som vindbonusen fördelades ut till det lokala föreningslivet i Laholm. Det var då, 2013, som vindkraftsparken Grytsö/Uddared byggdes.

Söktrycket brukar vara högt och i år kom 43 ansökningar in. Tolv föreningar valdes ut och fick dela på de 200 000 kronorna. Totalt har 1,8 miljoner kronor delats ut under de tio åren.

Hallands Equestrians RF vill utöka sin tävlingsverksamhet och får bidrag till ett dressyrstaket för att kunna göra en dressyrbana.

– Tävlingsverksamheten är den del i föreningen där vi har störst inkomster. Nu när vi efter ett antal års hårt arbete kommit igång vill vi utöka, säger vice ordförande Ida Nätterqvist.

Utöver Hallands Equestrians RF är Hishults Gymnastikförening, Laholms FK, Laholms Jujutsuklubb, Knäreds Idrottsklubb, Skogaby Golfklubb, Vallberga byalag, Ungdomsbrandkåren Laholm, Veinge Hembygdsförening och Våxtorps BoIS de föreningar som får Vindbonus 2022. Föreningarna kommer att använda pengarna till varierande aktiviteter och utvecklingsprojekt, till exempel belysning, resor och träningsläger.

– Vi ska anlägga en discgolfbana, främst för våra juniorer men även för övriga medlemmar och gäster, säger Johnny Nilsson ordförande för Skogaby Golfklubb.

Ungdomsbrandkåren i Laholm ska resa med 20 ungdomar till ett läger i Celje i Slovenien i sommar och får bidrag till mat under bussresan. Knäreds föreläsningsförening ska arrangera en föreläsning med Gunnar Wetterberg. Knäreds PRO får ett bidrag till föreningens 70 års jubileum.

Veinge hembygdsförening får bidrag för att placera ut skyltar och textplattor vid flera av bygdens cirka 200 torp och backstugor.

– Kulturarvet i Veinge är stort och genom att ta fram GPS för platserna minskar vi risken för förhindra sönderkörning vid avverkning och markberedning, säger Kerstin O Petersson, sekreterare för Veinge Hembygdsförening.


Ava Neogard och Elvira Paulsson från Ungdomsbrandkåren i Laholm ska delta vid ett läger i Slovenien. Vindbonusen ska gå till mat under bussresan. Foto: SR Energy