FÖRENINGSLIV 2022-01-25 KL. 13:42

Så fördelades bidraget för allmänna samlingslokaler

Av Johan W Jönsson

Kultur- och utvecklingsnämnden har beviljat 13 bygdegårdsföreningar bidrag för sina samlingslokaler. Mest får Lagagården med 159 495 kronor. ”Situationen för våra bygdegårdsföreningar är fortsatt ansträngd”, konstaterar nämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Så fördelades bidraget för allmänna samlingslokaler
Lagagården fick mest i bidrag från kommunen för år 2022. Foto: Johan W Jönsson/arkiv

Alla de 13 föreningar som sökt bidrag för 2022 får medel från kommunen för att kunna bedriva verksamhet under året. Kommunen stöttar de föreningar som upplåter allmänna samlingslokaler och nuvarande regler, som baseras mer på uthyrningsfrekvens än tidigare, gäller sedan 2020. Det är också för 2020 års verksamhet som årets bidrag från kommunen är baserat på.

– Föreningarna körde igång med verksamheten i höstas med gott mod och hopp om att kanske kunna hyra ut sina bygdegårdar igen. Men nu är de på något sätt tillbaka på ruta ett, säger Bengtsson.

Bidragsgrundande driftskostnader samt uthyrningstillfällen spelar in när bidraget från kultur- och utvecklingsnämnden ska delas ut. Hur stor procentsatsen blir för kostnadstäckningen fastställs först och resten av summan som budgeterats för ändamålet fördelas efter hur många uthyrningstillfällen som skett.

– Samtliga bygdegårdsföreningar har fått kostnadstäckning för alla sina utlägg. Slanten som blev över efter det fördelades på antal uthyrningstillfällen. De som hyr ut mycket får lite mer pengar, säger Bengtsson.

– Sedan vet vi att januari månads elräkning inte är nådig. Det är den inte för någon. Men nu får de ju detta bidraget utbetalt inom en snar framtid i varje fall. Men det är stora pengar det rör sig om, fortsätter han.

Summan är inte högre än normalt trots pandemi och skyhögt elpris. Det är den budgeterade slanten som avsatts som går ut till föreningarna.

– Vi är generösa i Laholms kommun när det gäller samlingslokaler. Det har vi varit politiskt eniga om att vara också. Det är viktigt att det finns tillgängliga samlingslokaler i våra mindre tätorter, avslutar Ove Bengtsson.


Fakta:

Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag till samlingslokaler 2022 enligt nedan:

Blankeredsgårdens ekonomisk förening 46 653

Bygdegårdsföreningen Skoskumsgården 59 526

Folkets Hus Byggnadsförening, Genevad 106 092

Föreningen Lagagården 159 495

Föreningen Ysby Bygdegård 78 416

Hasslövs Bygdegårdsförening 103 537

Knäreds Bygdegårdsförening 56 422

Mellbystrandsföreningen 88 343

Mestocka Nya Bygdegårdsförening 84 931

Solbackens Bygdegårdsförening 106 754

Våxtorps Bygdegårdsförening 92 737

Våxtorps Godtemplare Byggnadsförening 104 298

Ålstorps Bygdegårdsförening 60 795

Summa: 1 152 999